Złóżmy noworoczne życzenia Panu Prezydentowi!

Horrędzie noworoczne*
Grudzień 31, 2015 KOD

Złóżmy noworoczne życzenia Panu Prezydentowi! Podziękujmy mu za wszystko co zrobił dla nas w mijającym roku.
Skopiuj tekst życzeń, wydrukuj i wyślij na adres:

KANCELARIA PREZYDENTA RP
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected](najlepiej korzystając ze skrzynki na stronie prezydent.pl).

Treść życzeń możesz również pobrać w formacie PDF.

Noworoczne życzenia dla Prezydenta RP

Szanowny Panie Prezydencie,

Nowy Rok to okazja do składania i przyjmowania życzeń na kolejne 365 dni, to również czas na dobre postanowienia i plany. Z pewnością tych ostatnich ma Pan wiele, zarówno jako Prezydent RP, a także prywatnie – jako Andrzej Duda. Życzymy zatem, aby były one dobre zarówno dla Pana i Pańskich bliskich, jak i dla wszystkich Polaków.

Odwzajemniamy w pełni, wyrażone w Pańskich skierowanych do nas życzeniach świątecznych, przekonanie o pilnej potrzebie odtworzenia w naszym kraju atmosfery radości i wzajemnej życzliwości. Życzymy, by nikt nigdy więcej jej brutalnie nie zaburzał, zwłaszcza żadna – nawet zwycięska – partia polityczna.

Życzymy Panu, by jako osobie cieszącej się w zwycięskiej partii szczególnym autorytetem – udało się Panu wpłynąć na jej władze tak, by zaprzestały dzielenia społeczeństwa i wzniecania wzajemnej wrogości, by nigdy już nikogo nie obrażały tylko dlatego, że ma inne poglądy. Zgadzamy się z Panem w pełni, że wzajemne zrozumienie i szacunek są w życiu społecznym niezbędne. Ale musi to być zrozumienie obustronne: władza musi mianowicie pojąć, że miewamy w wielu kwestiach poglądy najzupełniej różne od jej widzenia świata. Wszystkie te poglądy – jej i nasze – są równoprawne. Życzymy więc, by udało się Panu doprowadzić do tego, że wszyscy będą się szanować, bez względu na różnice zdań.

Zgodnie z tradycją chcemy złożyć Panu noworoczne życzenia – przede wszystkim SPRAWIEDLIWOŚCI. Tej idącej pod rękę z PRAWEM, którego – wierzymy – będzie Pan Prezydent strzegł w imię bezpieczeństwa wszystkich Polaków.

Życzymy też, aby byli z Pana dumni Pańscy najbliżsi – zarówno jako syna, męża i ojca, jak i głowy państwa. Wierzymy, że najważniejsze wartości, jakie Pan wyznaje, pozwolą Panu sprzeciwić się próbom rozmontowywania polskiej młodej demokracji. Że będzie Pan głosem rozsądku i rozwagi. A także – że przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, przed złożeniem każdego wiążącego podpisu, który w naszym kraju ma moc zmieniania rzeczywistości, wysłucha Pan wszystkich głosów i podejmie wyważoną, dojrzałą decyzję. Życzymy też, by wszyscy ludzie przychodzący z transparentami pod okna pałacu, w którym Pan urzęduje, skandowali tylko jedno: „Dziękujemy!”.

Nie zapominamy o SZACUNKU – życzymy, aby szanowali Pana nie tylko ci, którzy oddali na Pana głos w wyborach, ale również wyborcy, którzy nie głosowali wcale, albo oddali głosy na Pańskiego kontrkandydata. Zasłużyć na szacunek tych, którzy w Pana nie wierzyli – to jest wielka rzecz. Szacunek taki będzie Pana udziałem już wtedy, gdy spełnią się wszystkie powyższe życzenia – bo przecież na nic innego jak szacunek zasługuje sprawiedliwy, prawy, mądry i odważny Prezydent wszystkich Polaków.

Życzymy Panu – ale jednocześnie wszystkim Polakom, bez względu na poglądy polityczne – abyśmy żyli w demokratycznym kraju, żebyśmy mogli cieszyć się wolnością i żebyśmy wspólnie, w porozumieniu, budowali społeczeństwo obywatelskie. Nasze życzenia nie są pustosłowiem – jesteśmy gotowi wspierać Pana w budowaniu stabilnej, praworządnej, nowoczesnej, otwartej na dialog i mądrej Polski.

Dobrego nowego 2016 roku!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Menu
Scroll Up