01/01/201727.05.2017W sprawie 4 czerwca - Święta Wolności i Praw Obywatelskich
01/02/201727.05.2017W sprawie włączenia wartości Unii Europejskiej do celów Stowarzyszenia KOD
01/03/201727.05.2017W sprawie włączenia działań na rzecz budowania frekwencji wyborczej do celów Stowarzyszenia KOD
01/04/201727.05.2017W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Zarządu Głównego
01/05/201727.05.2017W sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Głównego
01/06/201727.05.2017W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu
01/07/201727.05.2017W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
01/08/201727.05.2017W sprawie wyboru przewodniczącego Zarządu Głównego KOD
01/09/201727.05.2017W sprawie ustalenia liczebności Zarządu Głównego
01/10/201727.05.2017W sprawie wyboru członków Zarządu Głównego
01/11/201728.05.2017W sprawie wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej
01/12/201728.05.2017W sprawie wyboru Głównego Sądu Koleżeńskiego
01/13/201728.05.2017W sprawie przyjęcia zmian w statucie
01/14/201728.05.2017W sprawie wycinki Puszczy Białowieskiej i innych działań państwa degradujących środowisko
01/15/201728.05.2017W sprawie zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa i w ustawie o ustroju sądów powszechnych
01/16/201728.05.2017W sprawie aktywnego uczestnictwa w akcji pod nazwą Nowa Ustawa Kombatancka
01/17/201728.05.2017W sprawie zobowiązania Zarządu Głównego do sporządzenia i zatwierdzenia planu pracy i budżetu na rok 2017
01/18/201728.05.2017W sprawie współpracy pomiędzy Zarządami Regionów a Zarządem Głównym w zakresie dyscypliny budżetowej
Menu
Scroll Up