Statut Stowarzyszenia KOD

STATUT STOWARZYSZENIA
„KOMITET OBRONY DEMOKRACJI”

Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, zawierający zmiany uchwalone przez Nadzwyczajnego Walne Zebrania Członków z dnia: 8 maja 2016 roku, 5 czerwca 2016 roku oraz 19 czerwca 2016 roku.

Pobierz tekst Statutu KOD w formacie PDF.

 

  •  
  •  
  •  
  •