Stanowisko Zarządu KOD ws. zapowiedzi zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej

Komitet Obrony Demokracji
Kwiecień 3, 2016 KOD

Stanowienie prawa wymaga konsultacji, przemyśleń i szanowania głosu każdego obywatela, zwłaszcza gdy dotyczy ono spraw głęboko prywatnych. Niepokoi nas każda próba podporządkowania prawa jednej wizji ideologicznej, która narusza poglądy, wrażliwość i przekonania istotnej, a w tej sprawie większościowej opinii publicznej. Zapowiedzi zmiany obecnej ustawy antyaborcyjnej – wprowadzenie całkowitego zakazu przerywania ciąży – i zaostrzenia kar za nielegalną aborcję oddalają Polskę od krajów demokracji liberalnej, standardów Unii Europejskiej i państw wysoko rozwiniętych. Zdaniem Komitetu Praw Człowieka ONZ czy Amnesty International, zmuszanie kobiet do urodzenia niezdolnego do życia płodu jest torturą. Zmiany w fundamentalnych światopoglądowo aktach prawnych powinny być poprzedzone pogłębioną i merytoryczną dyskusją, dialogiem wszystkich środowisk.

KOD, dla którego bardzo ważne jest poszanowanie takich wartości jak godność, równość, wolność, negatywnie odnosi się do proponowanego trybu i sposobu ogłaszania zmian. Niepokoją nas wypowiedzi czołowych polityków partii rządzącej na temat roli Kościoła Katolickiego w zakresie stanowienia prawa. Szanujemy i domagamy się poszanowania zasady rozdziału kościoła od państwa.

KOD jako ruch społeczny popiera swobodę organizowania się innych ruchów społecznych, w szczególności odwołujących się do poszanowania praw człowieka, zasad demokracji i wartości demokratycznych zapisanych w Konstytucji RP takich jak przyrodzona godność człowieka, równość wobec prawa czy zakaz tortur i okrutnego, nieludzkiego traktowania.
Popieramy wszelkie protesty przeciw zaostrzeniu zakazu przerywania ciąży.

 

Zarząd Główny KOD

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>