Stanowisko Komitetu Obrony Demokracji w związku z wkroczeniem Policji do siedzib stowarzyszeń walczących o prawa kobiet „Centrum Praw Kobiet” oraz „BABA”.

Październik 6, 2017 KOD.

Komitet Obrony Demokracji wyraża głębokie zaniepokojenie działaniami podjętymi przez Policję i Prokuraturę względem stowarzyszeń walczących o prawa kobiet, które otrzymywały na swoją działalność dotacje z Ministerstwa Sprawiedliwości w latach 2012-2015. W szczególności nasz niepokój budzi podjęcie tych działań tuż po organizacji masowych protestów na terenie całej Polski.

Będziemy monitorować i obserwować działania Policji i Prokuratury względem organizacji trzeciego sektora w szczególności, czy nie nosi ona znamion szykan politycznych lub przypadkiem nie jest elementem kampanii tzw. „szukania haków”, czy też „przeszukań wydobywczych”, w ramach walki politycznej w obozie władzy. Przypominamy, że funkcję Ministra Sprawiedliwości w latach 2011-2013 sprawował Jarosław Gowin, aktualnie Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Komitet Obrony Demokracji z całą stanowczością pragnie podkreślić, że podstawową wartością organizacji trzeciego sektora jest ich niezależność od władz państwowych. Organizacje pozarządowe stanowią istotny element systemu demokratycznego i społeczeństwa obywatelskiego. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której NGO’s będą znajdować się w pełni pod kontrolą aparatu władzy.

Komitet Obrony Demokracji

  1. To jest bardzo niepokojąca metoda. Wszczyna się postępowanie w sprawie czegokolwiek i robi przeszukania, do których nie ma żadnego powodu, ale może przypadkiem coś się znajdzie. Może ktoś będzie miał w domu skręta, albo piracki program w kompie… A jak się nie znajdzie, to przecież można przynieść i się znajdzie. To właśnie nazywam przeszukaniem wydobywczym.

  2. Jeżeli organa władzy występujące w imieniu narodu w ramach systemu przedstawicielskiego ujętego w konstytucji nie przestrzegają zasad tego przedstawicielstwa i wykraczają poza granice władzy nadanej im w konstytucji tracą swój mandat do reprezentowania suwerena. Mandat ten jest bowiem ograniczony tylko do działań w granicach konstytucyjnego porządku ustrojowego. Niszcząc zasady państwa prawa, z których wynika ich uprawnienie do sprawowania władzy organy niszczą zarazem podstawy prawne swojej władzy oraz zaufanie suwerena wyrażone w drodze aktu wyborów. Według mnie wszystkie ustawy przyjęte w sytuacji sparaliżowania działalności TK budzą wątpliwości co do ich legalności ponieważ nie można w prawidłowy sposób zweryfikować ich zgodności z Konstytucją. Co za tym idzie proces ustawodawczy w ich przypadku jest ułomny, niepełny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>