Składki

Komitet Obrony Demokracji

Składki członkowskie oraz dodatkowe darowizny prosimy wpłacać używając poniższych danych:

Odbiorca:
Komitet Obrony Demokracji
ul. Śniadeckich 21 lok. 7
00-654 Warszawa

numer rachunku:
Volkswagen Bank S.A.
78 2130 0004 2001 0746 1189 0001
IBAN : PL 78 2130 0004 2001 0746 1189 0001
SWIFT/BIC :  INGBPLPW

opis (tytuł przelewu):
imię nazwisko osoby/osób za które jest wpłacana składka lub/i darowizna
numer/numery członkowskie (takie same jak nr legitymacji)

okres za który jest wpłacana*

———————-

*Składkę członkowską można opłacać:
1.    w okresie miesięcznym, do ostatniego dnia miesiąca, za dany miesiąc;
2.    w okresie kwartalnym, do 15 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału, jako trzykrotność składki miesięcznej, płatne z góry.
3.    w okresie półrocznym, do 15 dnia pierwszego miesiąca danego okresu     półrocznego, jako sześciokrotność składki miesięcznej, płatne z góry.
4.    w okresie rocznym, do 15 dnia pierwszego miesiąca danego okresu rocznego, jako dwunastokrotność składki miesięcznej, płatne z góry.

Obowiązek opłacania składek powstaje w kolejnym miesiącu po przyjęciu do stowarzyszenia.

Przykłady opisu przelewu:
Jan Koderski, Maria Koderska, nr 7777, 7778, składka z darowizną za lipiec 2016
Jan Koderski, nr 7777, składka za 3. kwartał 2016

———————-

Jednocześnie zgodnie z § 73 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia, informujemy iż :
podstawową drogą komunikacji w Stowarzyszeniu jest strona strona internetowa http://www.ruchkod.pl; równoważnym kanałem komunikacji jest poczta elektroniczna.


Opłacaj składki za pośrednictwem PayPal:


Rodzaj składki
 

  •  
  •  
  •  
  •