Rejestr uchwał Zarządu Głównego KOD-u – 2016

Kiedy kończą się zasady, zaczynają się kwasy...
Styczeń 30, 2017 KOD

Rejestr uchwał podjętych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji w roku 2016.

Zestawienie zawiera skany uchwał, z wyjątkiem:

  • dotyczących przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia, zawierających w treści uchwały (nie w załączniku) dane osobowe, które nie mogą zostać upublicznione,
  • dotyczących nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych, zawierających dane osobowe, które nie mogą zostać upublicznione.
ZG/2016/03/08/12016.03.08uchwała o przyjęciu regulaminu Zarządu i podział funkcji w Zarządzie
ZG/2016/03/08/22016.03.08uchwała o przyjęciu rezygnacji Doroty Gunther i Jacka Parola z funkcji członków Zarządu
ZG/2016/03/08/32016.03.08uchwała o powołaniu na członka Zarządu Marii Wojciechowskiej
ZG/2016/03/17/12016.03.17uchwała o powołaniu na członka Zarządu Beaty Kolis
ZG/2016/03/18/12016.03.18uchwała o nadaniu pełnomocnictwa Arturowi Sierawskiemu
ZG/2016/04/12/62016.04.12uchwała o powołaniu pełnomocników do spraw organizacji struktury członkowskiej
ZG/2016/04/19/12016.04.19uchwała o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 8.05.2016
ZG/2016/04/19/22016.04.19uchwała o powołaniu na pełnomocnika zarządu w województwie podlaskim Elwiry Śliwińskiej
ZG/2016/04/19/32016.04.19uchwała o przyjęciu “zasad współpracy z biznesem”
ZG/2016/04/19/42016.04.19uchwała o udostępnieniu subkonta w banku
ZG/2016/05/04/12016.05.04uchwała o przyjęcie w poczet członków stowarzyszenia Piotra Chabory
ZG/2016/05/10/12016.05.10uchwała o wzorze deklaracji członkowskiej
ZG/2016/05/10/22016.05.10uchwała o wysokości składek członkowskich
ZG/2016/05/10/32016.05.10uchwała o powołaniu pełnomocników zarządu głównego
ZG/2016/05/18/12016.05.18uchwała o przyjmowaniu deklaracji członkowskich
ZG/2016/05/18/22016.05.18uchwała o wzorze deklaracji członka wspierającego
ZG/2016/05/18/32016.05.18zmiana pełnomocnika regionalnego
ZG/2016/05/21/12016.05.21uchwała o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 5.06.2016
ZG/2016/06/03/12016.06.03uchwała o przyjęciu nowych członków
ZG/2016/06/03/22016.06.03uchwała o nadaniu pełnomocnictwa Magdalenie Kijowskiej
ZG/2016/06/03/32016.06.03uchwała o nadaniu pełnomocnictwa Jerzemu Pogorzelskiemu
ZG/2016/06/07/12016.06.07uchwała o przyjęciu nowych członków
ZG/2016/06/19/12016.06.19uchwała o przyjęciu nowych członków
ZG/2016/06/21/12016.06.21uchwała o przyjęciu nowych członków
ZG/2016/06/21/22016.06.21uchwała o przyjęciu nowych członków
ZG/2016/06/21/32016.06.21uchwała o nadaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
ZG/2016/06/21/42016.06.21zmiana pełnomocnika regionalnego
ZG/2016/06/21/52016.06.21podział funkcji w Zarządzie
ZG/2016/06/24/12016.06.24uchwała o przyjęciu nowych członków
ZG/2016/07/01/12016.07.01uchwała o nadaniu pełnomocnictwa Katarzynie Mortoń i Martinowi Mycielskiemu
ZG/2016/07/02/12016.07.02uchwała o nadaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
ZG/2016/07/02/22016.07.02uchwała o kanałach komunikacji
ZG/2016/07/10/12016.07.10uchwała o przyjęciu nowych członków
ZG/2016/07/14/12016.07.14uchwała o nadaniu pełnomocnictwa Hannie Szulczewskiej
ZG/2016/07/15/12016.07.15uchwała o nadaniu upoważniania do przetwarzania danych osobowych
ZG/2016/07/16/012016.07.16uchwała o przyjęciu nowych członków
ZG/2016/07/19/12016.07.19uchwała o odwołaniu Joanny Roquelblave
ZG/2016/07/19/22016.07.19uchwała o powołaniu Małgorzaty Lech-Krawczyk
ZG/2016/07/19/32016.07.19uchwała o przyjęciu rezygnacji Marii Wojciechowskiej z funkcji członka zarządu
ZG/2016/07/20/12016.07.20uchwała o przyjęciu nowych członków
ZG/2016/07/26/12016.07.26uchwała o odwołaniu Beaty Kolis
ZG/2016/07/26/22016.07.26uchwała o zawarciu umowy spółki
ZG/2016/07/26/32016.07.26uchwała o powołaniu regionu mazowieckiego
ZG/2016/07/26/42016.07.26uchwała o powołaniu regionu pomorskiego
ZG/2016/07/26/52016.07.26uchwała o powołaniu regionu małopolskiego
ZG/2016/07/26/62016.07.26uchwała o powołaniu regionu podkarpackiego
ZG/2016/07/26/72016.07.26uchwała o powołaniu regionu śląskiego
ZG/2016/07/26/82016.07.26uchwała o przyjęciu nowych członków
ZG/2016/07/27/12016.07.27uchwała o przyjęciu nowych członków
ZG/2016/08/08/12016.08.08uchwała o przyjęciu nowych członków
ZG/2016/08/09/12016.08.09uchwała o powołaniu regionu kujawsko-pomorskiego
ZG/2016/08/09/22016.08.09uchwała o powołaniu regionu podlaskiego
ZG/2016/08/09/32016.08.09uchwała o powołaniu regionu wielkopolskiego
ZG/2016/08/09/42016.08.09uchwała o powołaniu regionu łódzkiego
ZG/2016/08/09/52016.08.09uchwała o powołaniu regionu lubuskiego
ZG/2016/08/09/62016.08.09uchwała o powołaniu regionu dolnośląskiego
ZG/2016/08/09/72016.08.09uchwała o powołaniu regionu świętokrzyskiego
ZG/2016/08/09/82016.08.09uchwała o powołaniu regionu zachodniopomorskiego
ZG/2016/08/09/92016.08.09uchwała o powołaniu regionu opolskiego
ZG/2016/08/09/102016.08.09uchwała o powołaniu regionu lubelskiego
ZG/2016/08/09/112016.08.09uchwała o powołaniu regionu warmińsko-mazurskiego
ZG/2016/08/09/122016.08.09uchwała o zmianie terminu zjazdu regionu małopolskiego
ZG/2016/08/09/132016.08.09uchwała o przyjęciu nowych członków
ZG/2016/08/09/142016.08.09uchwała o odwołaniu pełnomocnika w warmińsko-mazurskim
ZG/2016/08/09/152016.08.09uchwała dotycząca lokali KOD w terenie
ZG/2016/08/10/12016.08.10uchwała o przyjęciu nowych członków
ZG/2016/08/16/12016.08.16uchwała o przyjęciu nowych członków
ZG/2016/08/16/22016.08.16uchwała o nadaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
ZG/2016/08/18/12016.08.18uchwała o przyjęciu nowych członków
ZG/2016/08/19/12016.08.19uchwała o przyjęciu nowych członków
ZG/2016/08/23/12016.08.23uchwała o przyjęciu nowych członków
ZG/2016/08/23/22016.08.23uchwała o zmianie terminu walnego zjazdu regionalnego (lubuskie)
ZG/2016/08/23/32016.08.23uchwała o zmianie terminu walnego zjazdu regionalnego (warmińsko-mazurskie)
ZG/2016/08/25/12016.08.25uchwała o przyjęciu nowych członków
ZG/2016/08/26/12016.08.26uchwała o przyjęciu nowych członków
ZG/2016/08/27/12016.08.27uchwała o przedłużeniu pełnomocnictw w regionach
ZG/2016/08/27/22016.08.27uchwała o przyjęciu nowych członków
ZG/2016/08/29/12016.08.29uchwała o przyjęciu nowych członków
ZG/2016/08/31/12016.08.31uchwała o nadaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
ZG/2016/09/04/12016.09.04uchwała o przyjęciu nowych członków
ZG/2016/09/09/12016.09.09uchwała o przyjęciu nowych członków
ZG/2016/09/09/22016.09.09uchwała o zmianie terminu walnych zebrań regionalnych
ZG/2016/09/10/12016.09.10uchwała o przyjęciu nowych członków
ZG/2016/09/15/12016.09.15uchwała o przyjęciu nowych członków
ZG/2016/09/20/12016.09.20uchwała o przyjęciu nowych członków
ZG/2016/10/03/12016.10.03uchwała o przyjęciu nowych członków
ZG/2016/10/04/12016.10.04o zmianie uchwały ZG/2016/07/26/2
ZG/2016/10/04/22016.10.04uchwała o powołaniu pełnomocnika – Mazowsze
ZG/2016/10/05/12016.10.05uchwała o nadaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
ZG/2016/10/18/12016.10.18uchwała o nadaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
ZG/2016/10/21/12016.10.21uchwała o powołaniu pełnomocnika – Małopolska
ZG/2016/10/21/22016.10.21uchwała o powołaniu pełnomocnika – warmińsko-mazurskie
ZG/2016/10/26/12016.10.26uchwała o przyjęciu nowych członków
ZG/2016/10/29/12016.10.29uchwała o odwołaniu pełnomocnika – Wielkopolska
ZG/2016/10/27/12016.10.27uchwała o nadaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
ZG/2016/11/02/12016.11.02uchwała o przyjęciu nowych członków
ZG/2016/11/03/12016.11.03uchwała o przyjęciu nowych członków
ZG/2016/11/14/12016.11.14uchwała o nadaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
ZG/2016/11/15/12016.11.15uchwała w sprawie ustalenia kalendarza Regionalnych Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia oraz Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia
ZG/2016/11/17/12016.11.17uchwała w sprawie obowiązywania uchwał o utworzeniu terenowych jednostek organizacyjnych
ZG/2016/11/17/22016.11.17uchwała o nadaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
ZG/2016/11/17/32016.11.17uchwała o nadaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
ZG/2016/11/21/12016.11.21uchwała o przyjęciu nowych członków
ZG/2016/11/24/12016.11.24uchwała w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za powiadamianie członków o walnych regionalnych
ZG/2016/11/24/22016.11.24uchwała o przyjęciu nowych członków
ZG/2016/12/05/12016.12.05uchwała o przyjęciu nowych członków
ZG/2016/12/06/12016.12.06uchwała w sprawie odwołania Piotra Wieczorka z funkcji pełnomocnika ds. akcji ogólnopolskich
ZG/2016/12/08/12016.12.08uchwała o zwołaniu regionalnego walnego zjazdu członków w regionie śląskim
ZG/2016/12/15/12016.12.15uchwała o przyjęciu nowych członków
ZG/2016/12/15/22016.12.15uchwała o zwołaniu regionalnego walnego zjazdu członków w regionie zachodniopomorskim
ZG/2016/12/15/32016.12.15uchwała o zwołaniu regionalnego walnego zjazdu członków w regionie wielkopolskim
ZG/2016/12/15/42016.12.15uchwała o zwołaniu regionalnego walnego zjazdu członków w regionie świętokrzyskim
ZG/2016/12/15/52016.12.15uchwała o zwołaniu regionalnego walnego zjazdu członków w regionie kujawsko-pomorskim
ZG/2016/12/15/62016.12.15uchwała o zwołaniu regionalnego walnego zjazdu członków w regionie warmińsko-mazurskim
ZG/2016/12/15/72016.12.15uchwała o zwołaniu regionalnego walnego zjazdu członków w regionie podlaskim
ZG/2016/12/15/82016.12.15uchwała o zwołaniu regionalnego walnego zjazdu członków w regionie małopolskim
ZG/2016/12/19/12016.12.19uchwała o zwołaniu regionalnego walnego zjazdu członków w regionie lubuskim
ZG/2016/12/24/12016.12.24uchwała o zwołaniu regionalnego walnego zjazdu członków w regionie opolskim
ZG/2016/12/23/12016.12.24uchwała o zwołaniu regionalnego walnego zjazdu członków w regionie mazowieckim
ZG/2016/12/30/12016.12.30uchwała o zwołaniu regionalnego walnego zjazdu członków w regionie podkarpackim
ZG/2016/12/30/22016.12.30uchwała o zmianie kalendarza regionalnych zjazdów – zmiana terminu lubelskie

 

 

  1. Andrzej Witkowski says:

    Proszę o wskazanie gdzie mogę zapoznać się z uchwałami ZG:
    – o powołaniu Pana Piotra Chabory do ZG,
    – o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków na dzień 19 czerwca 2016 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Menu
Scroll Up