Przesłanie KOD w sprawie Puszczy Białowieskiej

Przesłanie KOD w sprawie Puszczy Białowieskiej
Marzec 12, 2016 KOD

Pozdrawiamy protestujących dziś i jutro w wielu miejscach Polski, którzy wyrażają swój niepokój wynikający z łamania przez polski rząd zobowiązań jakie spoczywają na naszym kraju w związku z ochrona Puszczy Białowieskiej.

Pozdrawiamy mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej, którzy jutro w Białowieży zaprotestują przeciwko planom obniżenia standardów ochrony i degradacji walorów turystycznych Puszczy, która dzięki swej niepowtarzalności odwiedzana jest przez turystów z całego świata, dając w ten sposób żyjącym w jej pobliżu ludziom pracę.

Od początku roku rząd podejmuje kroki zmierzające do złamania zainicjowanego przez ś.p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i wypracowanego przez kolejnych ministrów środowiska kompromisu dotyczącego ochrony Puszczy Białowieskiej.

Wiele wskazuje na to, że decyzja zapadła. Do dyskusji w trakcie trwającej obecnie konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Środowiska nie został dopuszczony przedstawiciel Komisji Europejskiej. Zwiększenie wyrębów w Puszczy Białowieskiej negatywnie zaopiniowała Państwowa Rada Ochrony Przyrody. Obecnie słyszymy, o planach rozwiązania tej Rady.

Naukowcy zwracają uwagę, że zwiększenie wycinki „narusza zarówno postanowienia prawa krajowego (zawarte w ustawie o ochronie przyrody), jak i międzynarodowego (Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej), a także stoi w sprzeczności z zasadami ochrony przyrody wynikającymi z ratyfikowanych przez Polskę międzynarodowych konwencjach (o ochronie różnorodności biologicznej i o ochronie europejskiej fauny i flory oraz siedlisk przyrodniczych)”.

Pani premier i panu ministrowi środowiska przypominamy, że Puszcza Białowieska, w której od tysięcy lat nieprzerwanie trwają naturalne procesy jest Światowym Dziedzictwem UNESCO. Polska zobowiązała się wobec całej wspólnoty międzynarodowej, w tym również własnych obywateli, że będzie chronić ten bezcenny skarb. Przypominamy także, że dbałość o stan środowiska stanowi jeden z konstytucyjnych obowiązków każdego obywatela, w tym także pani premier, ministra środowiska i podległych im urzędników.

Zarząd Główny KOD

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>