Pierwsze spotkanie ZG KOD i pierwsze decyzje

Czerwiec 11, 2017 KOD

Ograniczenie kosztów stałych stowarzyszenia i zarządu, wydarzenie w związku z podważaniem legalności wyboru prezes Sądu Najwyższego, szeroka akcja w bulwersującej sprawie abonamentu rtv – to główne decyzje i tematy pierwszego po zjeździe posiedzenia ZG, 8 czerwca 2017 roku. W spotkaniu poza członkami zarządu brali też udział przedstawiciele Komisji Rewizyjnej i Rady Regionów.

Głównym tematem tego pierwszego spotkania była organizacja pracy zarządu w nowym 11 osobowy składzie oraz zaplanowanie dalszej działalności Stowarzyszenia oraz działań na najbliższe tygodnie.
1. Przedyskutowaliśmy pracę ZG w podziale na zespoły robocze z personalnie ustaloną odpowiedzialnością za konkretne obszary tematyczne. Zatwierdzimy je ostatecznie na najbliższym posiedzeniu zarządu;
2. Omówiliśmy sytuację finansową stowarzyszenia, m. in. w związku z zobowiązaniami, które powstały w związku z organizacją Krajowego Zjazdu Delegatów i zdecydowaliśmy o ograniczeniu kosztów stałych, w tym kosztów osobowych. Szczegóły za kilka dni zostaną podane w osobnym komunikacie;
3. Ponieważ 22 czerwca br. ma odbyć się posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie legalności wyboru pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf, zdecydowaliśmy o zorganizowaniu w tym dniu przed siedzibą TK wydarzenia, którego motywem przewodnim będzie hasło „KOD na straży państwa prawa” – rozpoczniemy o godzinie 9:00, a szczegóły wydarzenia opublikujemy w ciągu kilku najbliższych dni w osobnym komunikacie;
4. Omówiliśmy sprawę zmian w przepisach o ściąganiu abonamentu radiowo-telewizyjnego i formach protestów wobec planowanych przez PiS zmian. Konkretne rozwiązania prawne i szczegółowy plan, przewidujący też współpracę ze wszystkimi w tej kwestii protestującymi, przedstawimy w połowie najbliższego tygodnia;
Ustaliliśmy również najważniejsze tematy i zadania, które Zarząd opracuje w czerwcu i lipcu. Priorytetami są tu: system szybkiej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej KOD, usprawnienie polityki finansowej ze szczególnym naciskiem na transparentność i dostępność informacji – nie tylko dla członków stowarzyszenia, ale również jego sympatyków.

Zarząd Główny Komitetu Obrony Demokracji

  1. W pełni popieram walkę z reżimem obecnej władzy.
    Nie zgadzam się na wprowadzenie nowej religii (kaczoryzmu) czego przejawem było aresztowanie protestujących w dniu 10.06 powodu zakłócania uroczystości religinych.

  2. W pełni popieram walkę z reżimem obecnej władzy.
    Nie zgadzam się na wprowadzenie nowej religii (kaczoryzmu) czego przejawem było aresztowanie protestujących w dniu 10.06 z powodu zakłócania uroczystości religijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>