Oświadczenie Zarządu Głównego KOD

Marzec 30, 2017 KOD

KOD popiera projekt „Iustitii” w sprawie KRS

Zarząd Główny Komitetu Obrony Demokracji wyraża pełne poparcie dla projektu ustawy o zmianie Krajowej Rady Sądownictwa, stworzonego przez Stowarzyszenie Sędziów „Iustitia” a wniesionego do Laski Marszałkowskiej przez Platformę Obywatelską, Polskie Stronnictwo Ludowe i Nowoczesną.

Jakkolwiek w naszej opinii sama ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa z 2011 roku nie wymaga daleko idących zmian, to projekt wniesiony przez partie opozycyjne, w odróżnieniu do projektu rządowego, nie zmienia ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, a gwarantuje większy pluralizm obsady KRS w porównaniu z obowiązującym porządkiem prawnym.

Niniejszym wzywamy również inne stowarzyszenia i siły społeczne do wyrażania poparcia i – jeśli to możliwe – zbierania podpisów popierających projekt stworzony przez sędziów ze stowarzyszenia „Iustitia”. Jesteśmy głęboko przekonani, że tylko dzięki realnemu i powszechnemu poparciu projektu wniesionego 24 marca 2017 roku do Laski Marszałkowskiej, będzie możliwe zatrzymanie kompromitującej Polskę zmiany, którą próbuje wprowadzić rząd, a do której mandatu nigdy nie miał i mieć nie może. Zmiany konstytucji nie może nigdy odbywać się przy pomocy ustawy zwykłej.

Zarząd Główny Komitetu Obrony Demokracji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>