Oświadczenie Zarządu Głównego KOD w sprawie Konrada Materny

Kwiecień 10, 2017 KOD

W związku z pojawieniem się informacji o wyjątkowo poważnych zarzutach natury kryminalnej, jakie prokuratura stawia panu Konradowi Maternie, Zarząd Główny KOD wzywa go do natychmiastowego zaprzestania uczestnictwa we wszelkich działaniach naszego stowarzyszenia, szczególnie do posługiwania się nazwę i symbolami KOD, do czasu ostatecznego wyjaśnienia całej sprawy i prawomocnego wyroku sądowego.

Wezwanie to nie dotyczy oczywiście całej, kierowanej dotychczas przez pana Maternę – nie będącego skądinąd członkiem naszego stowarzyszenia – tzw. KOD-kapeli, która wielokrotnie ochotniczo uczestniczyła w dziesiątkach imprez i wydarzeń naszego stowarzyszenia i innych organizacji społecznych.

Zarząd Główny Komitetu Obrony Demokracji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Menu
Scroll Up