Oświadczenie Głównej Komisji Rewizyjnej KOD

Wrzesień 6, 2017 KOD.

Szanowni Państwo,

W dniu 2 września odbyło się trzecie posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej.
Przygotowanie do posiedzenia, w tym ustalenie agendy oraz zebranie dokumentów, źródłowych trwało parę dni ale zaowocowało bardzo efektywnym całodniowym spotkaniem GKR. Podjęliśmy szereg decyzji w zakresie działań które GKR zamierza przeprowadzić w perspektywie najbliższych tygodni, w tym czynności kontrolnych.
Poniżej przedstawiamy krótkie zestawienie działań które zostały zaplanowane:

  • Na wniosek Rady Regionów: kontrola dotycząca KOD International mająca na celu ustalenie statusu prawnego tej jednostki organizacyjnej w strukturze KOD.
  • Kontrola realizacji i stanu prawnego kontraktów managerskich podpisanych 15 marca z częścią członków poprzedniego Zarządu Głównego, w tym kwestia wypowiedzenia umowy przez jednego z członków ZG.
  • Podjęcie starań w zakresie zapewnienia GKR stałego wsparcia prawnego.
  • Wszczęcie kontroli w sprawie rejestrowania, gromadzenia, przechowywania i udostępniania uchwał Zarządu Głównego zgodnie ze Statutem.
  • Wniosek o zasięgnięcie opinii prawnej w sprawie konsekwencji niewdrożenia dyspozycji art. 71 i 53 Statutu .
  • Wszczęcie kontroli działu członkowskiego KOD.
  • Kontrolę zgodności procesów zakupowych z postanowieniami Statutu, w szczególności art. 70 Statutu w wybranych regionach.
  • Zlecenie Regionalnym Komisjom Rewizyjnym wybranych regionów kontroli dokumentacji finansowej.Ponadto omówiliśmy cztery skargi członków stowarzyszenia, które dotychczas wpłynęły do GKR.
    O wynikach naszych działań w tym wynikach kontroli będziemy informować w dalszych komunikatach.

`

Główna Komisja Rewizyjna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>