Oświadczenie członków zarządu Komitetu Obrony Demokracji

Warszawa, 5 stycznia 2017

W ostatnich godzinach pojawiły się doniesienia medialne, dotyczące środków finansowych wypłacanych przez Komitet Społeczny KOD. Dotyczą one faktur wystawionych przez firmę MKM Studio Sp z o.o. Ponieważ sprawa dotyczy lidera KOD-u czujemy się zobowiązani do niezwłocznego i szczegółowego wyjaśnienia tych wątpliwości.

Jesteśmy to winni zarówno naszym członkom, jak i sympatykom, którzy wspierali stowarzyszenie. Ponieważ nadzór nad środkami pochodzącymi ze zbiórek publicznych prowadzony był przez Komitet Społeczny, który jest ciałem niezależnym od naszego Stowarzyszenia, zwróciliśmy się do nich, z wnioskiem o jak najszybsze przeprowadzenie kontroli prawidłowości wydatkowania środków. Równocześnie zwróciliśmy się do Komisji Rewizyjnej KOD, o sprawdzenie przepływów finansowych samego Stowarzyszenia. O wynikach tych postępowań kontrolnych poinformujemy Państwa niezwłocznie.

Komitet Obrony Demokracji to tysiące ludzie zjednoczonych wokół idei obrony demokracji, państwa prawa i wolności obywatelskich.

Magdalena Filiks, Małgorzata Lech-Krawczyk, Piotr Chabora, Jarosław Marciniak, Radomir Szumełda

 

  •  
  •  
  •  
  •