List do Premiera Mateusza Morawieckiego

Marzec 9, 2018 Zarząd Główny

Szanowny Panie Premierze,

Przywołując art. 190 ust. 2 Konstytucji, zwracamy się do Pana Premiera o ogłoszenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. w sprawie K 47/15. Obowiązek ten spoczywa na organie wydającym Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, to jest na Prezesie Rady Ministrów.

W swoim exposé powiedział Pan, że myślą przewodnią, która przyświeca Panu przy wszystkich działaniach, taką naczelną ideą i dewizą, jest zawołanie Wyspiańskiego: „Polska to wielka rzecz”. Spod jego pióra pochodzą także słowa Poety do Maryny: Słowa, słowa, słowa, słowa. Ma Pan możliwość sprawienia, że słowa, czy z nie-ogłoszonego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, czy te pochodzące wprost z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej staną się wiarygodne.

Milczące i uporczywe nieogłaszanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. w sprawie K 47/15, wydanego w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi naruszanie Konstytucji. Upływa 24 miesiące od dnia wydania wyroku.

W tej sytuacji akt ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw wymaga pewnej odwagi. Składał Pan jednak wobec Prezydenta Rzeczypospolitej uroczystą przysięgę dochowania wierności postanowieniom Konstytucji. Skoro dla poszanowania ustawy zasadniczej niezbędna jest odwaga polityczna, to czas najwyższy, kierując się dobrem wspólnym, zapewnić by obywatele i sądy nie miały wątpliwości, co jest słuszne, a co nie. Mających wątpliwości, czy Rzeczpospolita Polska jest wciąż w pełni demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej przekonać można, publikując wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. w sprawie K 47/15.

Zapewne znany Panu poeta pisał: Którzy bezprawiu mówią nie, to choćby nawet słabi byli, to choćby nie najmądrzej żyli, solą tej ziemi są.

Panie Premierze,

W grudniu 2017 r. siedmioro sędziów orzekających Trybunału Konstytucyjnego: Leon Kieres, Piotr Pszczół-kowski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz i Marek Zubik – w uzupełnieniu „Informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2016 r.” – napisało: „W 2016 r. doszło do odmowy publikacji w Dzienniku Ustaw wyroków TK: wydanych w sprawach K 47/15, K 39/16 oraz K 44/16. Nieopublikowanie tych wyroków stanowi drastyczne naru-szenie art. 190 ust. 1 Konstytucji, w myśl którego wyroki TK mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Z przepisu tego wynika jednoznacznie, że organy władzy wykonawczej nie mają kompetencji do dokonywania oceny wyroków TK i decydowania o tym, które z nich zasługują na publikację.

”Powiedział Pan niedawno w wywiadzie dla tygodnika der Spiegel: „Wyjście Polski z Unii jest wykluczone.” Jak Pan wie, Unia Europejska jest unią prawa. W państwach tej Unii szanuje się ostateczność wyroków sądów.

Prosimy zatem niezwłocznie polecić ogłoszenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 47/15. Sprawa jest szczególnie ważna. Nie wykona jej jakikolwiek Pański podwładny w KPRM.

Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku.

Komitet Obrony Demokracji
LIST do pobrania

*Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych inforumujemy, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji, ul. Górczewska 39, 01-144 Warszawa, NIP 5252649748. Dane zbierane są w celu określonym w apelu oraz informowania o najważniejszych działaniach stowarzyszenia. W każdej chwili można zażądać zaprzestania przetwarzania danych oraz ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne.

List do Premiara Mateusza Morawieckiego

  

Szanowny Panie Premierze,

Przywołując art. 190 ust. 2 Konstytucji, zwracamy się do Pana Premiera o ogłoszenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. w sprawie K 47/15. Obowiązek ten spoczywa na organie wydającym Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, to jest na Prezesie Rady Ministrów.

W swoim exposé powiedział Pan, że myślą przewodnią, która przyświeca Panu przy wszystkich działaniach, taką naczelną ideą i dewizą, jest zawołanie Wyspiańskiego: „Polska to wielka rzecz”. Spod jego pióra pochodzą także słowa Poety do Maryny: Słowa, słowa, słowa, słowa. Ma Pan możliwość sprawienia, że słowa, czy z nie-ogłoszonego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, czy te pochodzące wprost z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej staną się wiarygodne.

Milczące i uporczywe nieogłaszanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. w sprawie K 47/15, wydanego w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi naruszanie Konstytucji. Upływa 24 miesiące od dnia wydania wyroku.

W tej sytuacji akt ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw wymaga pewnej odwagi. Składał Pan jednak wo-bec Prezydenta Rzeczypospolitej uroczystą przysięgę dochowania wierności postanowieniom Konstytucji. Skoro dla poszanowania ustawy zasadniczej niezbędna jest odwaga polityczna, to czas najwyższy, kierując się dobrem wspólnym, zapewnić by obywatele i sądy nie miały wątpliwości, co jest słuszne, a co nie. Mających wątpliwości, czy Rzeczpospolita Polska jest wciąż w pełni demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej przekonać można, publikując wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. w sprawie K 47/15.

Zapewne znany Panu poeta pisał: Którzy bezprawiu mówią nie, to choćby nawet słabi byli, to choćby nie najmądrzej żyli, solą tej ziemi są.

Panie Premierze,

W grudniu 2017 r. siedmioro sędziów orzekających Trybunału Konstytucyjnego: Leon Kieres, Piotr Pszczół-kowski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz i Marek Zubik – w uzupełnieniu „Informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2016 r.” – napisało: „W 2016 r. doszło do odmowy publikacji w Dzienniku Ustaw wyroków TK: wydanych w sprawach K 47/15, K 39/16 oraz K 44/16. Nieopublikowanie tych wyroków stanowi drastyczne naru-szenie art. 190 ust. 1 Konstytucji, w myśl którego wyroki TK mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Z przepisu tego wynika jednoznacznie, że organy władzy wykonawczej nie mają kompetencji do dokonywania oceny wyroków TK i decydowania o tym, które z nich zasługują na publikację.

”Powiedział Pan niedawno w wywiadzie dla tygodnika der Spiegel: „Wyjście Polski z Unii jest wykluczone.” Jak Pan wie, Unia Europejska jest unią prawa. W państwach tej Unii szanuje się ostateczność wyroków sądów.

Prosimy zatem niezwłocznie polecić ogłoszenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 47/15. Sprawa jest szczególnie ważna. Nie wykona jej jakikolwiek Pański podwładny w KPRM.

Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku.

Komitet Obrony Demokracji

[your signature]

253 signatures

Udostępnij znajomym:

  

Ostatnio podpisali
253Rafał K.Kwi 25, 2018
252Monika H.Mar 30, 2018
251Zbigniew .Mar 29, 2018
250Maria KRZYSZTOF B.Mar 28, 2018
249Halina K.Mar 22, 2018
248Grażyna D.Mar 21, 2018
247Krystyna M.Mar 21, 2018
246Jerzy L.Mar 21, 2018
245Ryszard W.Mar 21, 2018
244Mieczysław K.Mar 21, 2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Menu
Scroll Up