Komunikaty

Zamach na sądy – zamach na wszystkich

Kwiecień 13, 2017 KOD

Mamy już otwarty zamach na niezależność sądów. Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa praktycznie ubezwłasnowolnia ten bardzo ważny organ. 15 członków Rady, dotąd wybieranych przez środowisko sędziowskie, będzie wybieranych przez Sejm, czyli obecnie przez PIS, na komendę Jarosława Kaczyńskiego. W praktyce, o postępowaniach i wyrokach zacznie decydować jeden człowiek, zawzięty, pamiętliwy, a przy tym nieuk, […]

Cały KOD wzywa na pikiety w obronie niezależności sędziów

KOD

Zarząd Główny i Rada Regionów Komitetu Obrony Demokracji wzywają wszystkich świadomych współobywateli do wsparcia ogólnopolskiego protestu sędziowskiego w czwartek 20 kwietnia w samo południe – pod budynkami polskich sądów. Apelujemy o wsparcie do wszystkich, którzy rozumieją, że zaplanowane przez PiS zniszczenie niezależności polskich sądów i podporządkowanie ich władzy politycznej jest zagrożeniem dla dla każdego, niezależnie […]

Oświadczenie Zarządu Głównego KOD w sprawie Konrada Materny

Kwiecień 10, 2017 KOD

W związku z pojawieniem się informacji o wyjątkowo poważnych zarzutach natury kryminalnej, jakie prokuratura stawia panu Konradowi Maternie, Zarząd Główny KOD wzywa go do natychmiastowego zaprzestania uczestnictwa we wszelkich działaniach naszego stowarzyszenia, szczególnie do posługiwania się nazwę i symbolami KOD, do czasu ostatecznego wyjaśnienia całej sprawy i prawomocnego wyroku sądowego. Wezwanie to nie dotyczy oczywiście […]

Sprostowanie Biura Prasowego KOD

Kwiecień 4, 2017 KOD

Warszawa, 3 kwietnia 2017 r. W poniedziałek 3 kwietnia br. w mediach ukazały się materiały dotyczące sprawy związanej z Komitetem Obrony Demokracji. Niestety, wśród nich znalazły się przekłamania i półprawdy, które niniejszym prostujemy. Biuro Prasowe KOD stanowczo dementuje plotkę, że jacykolwiek politycy kiedykolwiek płacili za możliwość występowania na wiecach lub marszach organizowanych przez KOD. Faktem […]

Komunikat Zarządu Głównego o terminie Krajowego Zjazdu Delegatów

Marzec 31, 2017 KOD

Zarząd Główny Komitetu Obrony Demokracji w dniu 31 marca 2017 roku podjął uchwałę o terminie Krajowego Zjazdu Delegatów KOD, wyznaczając go na 27 i 28 maja br. Podjęto również uchwałę o powołaniu zespołu do spraw organizacji Zjazdu, który ustali miejsce i dokładne godziny tego wydarzenia. Biuro Prasowe KOD

Uchwała Zarządu Głównego o rozwiązaniu Regionu Warmińsko-Mazurskiego

KOD

Do uchwały Zarządu Głównego KOD z 29 marcia 2017 r. o rozwiązaniu Regionu Warmińsko-Mazurskiego naszego stowarzyszenia dodajemy tytułem wyjaśnienia obszerne stanowisko Rady Regionów KOD, które szczegółowo opisuje podstawy tej decyzji i precyzyjnie przedstawia wszelkie kolejne kroki, mające na celu jak najszybsze odtworzenie struktur KOD na Warmii i Mazurach. Co najważniejsze w tym stanowisku Rady Regionów, […]

Oświadczenie Zarządu Głównego KOD

Marzec 30, 2017 KOD

KOD popiera projekt „Iustitii” w sprawie KRS Zarząd Główny Komitetu Obrony Demokracji wyraża pełne poparcie dla projektu ustawy o zmianie Krajowej Rady Sądownictwa, stworzonego przez Stowarzyszenie Sędziów „Iustitia” a wniesionego do Laski Marszałkowskiej przez Platformę Obywatelską, Polskie Stronnictwo Ludowe i Nowoczesną. Jakkolwiek w naszej opinii sama ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa z 2011 roku nie […]

Apel Rady Regionów KOD

KOD

Apel Rady Regionów KOD Rada Regionów Komitetu Obrony Demokracji, w trosce o wizerunek i wiarygodność Stowarzyszenia oraz godny poziom językowej komunikacji pomiędzy członkami KOD, wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec takich działań niektórych członków stowarzyszenia, które mają na celu nie merytoryczny spór, ale dyskredytowanie innych członków naszego stowarzyszenia lub jego statutowych władz. W naszym najgłębszym przekonaniu […]

Głos polskiego KOD-u na demonstracji przeciw Brexitowi

Marzec 23, 2017 KOD

Na wielkiej demonstracji przeciwników Brexitu w Londynie w sobotę 25 marca wystąpi Mateusz Kijowski jako reprezentant polskiego Komitetu Obrony Demokracji. Przewodniczący Zarządu KOD będzie tam na zaproszenie brytyjski ruch Unit for Europe przemawiał wraz z wieloma innymi mówcami. Sobotnia manifestacja odbywa się w ramach Narodowego Marszu do Brytyjskiego Parlamentu (National March to Parliament) w celu […]

Apel Komitetu Obrony Demokracji Polacy w obronie wspólnej Europy: Bruksela, 24 kwietnia 2017 r.

Marzec 20, 2017 KOD

Apel Komitetu Obrony Demokracji Polacy w obronie wspólnej Europy: Bruksela, 24 kwietnia 2017 r.   Jedną z najważniejszych spraw jednoczących Polaków – mimo różnic politycznych czy światopoglądowych – jest duma z przynależności do cywilizacji europejskiej. Współcześnie znalazła ona swój wyraz w członkostwie naszego kraju w Unii Europejskiej. Marzyły o tym i walczyły pokolenia naszych przodków, […]

Apel Komitetu Obrony Demokracji

Marzec 19, 2017 KOD

Polacy w obronie wspólnej Europy: Bruksela, 24 kwietnia 2017 r. Jedną z najważniejszych spraw jednoczących Polaków – mimo różnic politycznych czy światopoglądowych – jest duma z przynależności do cywilizacji europejskiej. Współcześnie znalazła ona swój wyraz w członkostwie naszego kraju w Unii Europejskiej. Marzyły o tym i walczyły pokolenia naszych przodków, walczyliśmy i pracowaliśmy nad tym […]

SPRAWOZDANIE Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji za okres 2.12.2015-31.12.2016

Marzec 7, 2017 KOD

SPRAWOZDANIE Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji z siedzibą w Warszawie za okres 2.12.2015 – 31.12.2016     7 marca 2017 r. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, przyjęte uchwałą nr 1 /2017 w dniu 7.03.2016 obejmuje okres od założenia Stowarzyszenia do końca 2016 r. według chronologii wydarzeń, a zatem nie odnosi […]

Komunikat Komisji Rewizyjnej KOD-u

Marzec 3, 2017 KOD

Komisja Rewizyjna w dniu 7 lutego br. złożyła wniosek do Zarządu o nie zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów do czasu przedstawienia wyników audytu finansowego do wiadomości członków Stowarzyszenia. Zarząd w dniu 21 lutego w głosowaniu i w formie uchwały wniosek przyjął. Komisja uzasadniła swoje stanowisko poniższymi faktami omawianymi na posiedzeniu Zarządu, a które chciałaby także przedstawić […]

Wyniki wyborów w regionach

Luty 12, 2017 KOD

Region Śląski (8 stycznia 2017) Przewodniczący Zarządu Regionu: Jarosław Marciniak Członkowie Zarządu Regionu: Bartłomiej Piotrowski, Boris Fleites Jończyk, Izabela Rak, Magdalena Nurzyńska, Agata Stemplewska, Paweł Szczepanek Regionalna Komisja Rewizyjna: Barbara Tarmas, Jan Liniewiecki, Zbyszek Tru Regionalny Sąd Koleżenski: Anna Lasek-Starzec, Barbara Zygmańska Grzegorz Olszewski, Grzegorz Pelc, Aleksander Janson Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów: Bartłomiej Piotrowski, Natalia Klima-Piotrowska, Paweł Szczepanek, Jarek […]

Stanowisko w sprawie ujawnienia wizerunku protestujących pod Sejmem

Styczeń 20, 2017 KOD

Warszawska policja publikuje zdjęcia osób protestujących pod Sejmem w nocy z 16 na 17 grudnia. Prokuratura, zasłaniając się dobrem śledztwa, nie ujawnia informacji z jakimi konkretnymi sytuacjami wiążą się wizerunki tych osób. Nie ma informacji czy mogą zostać wobec nich sformułowane jakiekolwiek zarzuty, policja mówi o śledztwie w sprawie wydarzeń związanych z naruszeniami porządku. KOD […]

Komunikat Zarządu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

Styczeń 17, 2017 KOD

Warszawa, 17 stycznia 2017 Zarząd Główny Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, w obecności przedstawicieli większości regionów, podczas posiedzenia w dniach 16-17 stycznia podjął następujące uchwały i decyzje: Zmiany w składzie Zarządu: Zarząd Główny Stowarzyszenia KOD-u przyjął rezygnację Piotra Chabory z funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia KOD-u oraz Skarbnika Stowarzyszenia KOD, Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o przyjęciu do […]

Oświadczenie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

Styczeń 7, 2017 KOD

6 stycznia 2017 r. Szanowni Państwo, Mając na uwadze dobro Stowarzyszenia KOD, w odpowiedzi na publiczne wezwanie Zarządu, będące reakcją na zaistniałą sytuację, Komisja Rewizyjna zobowiązuje się do: zlecenia audytu finansów oraz procedur przez profesjonalnych audytorów, w celu zagwarantowania transparentności funkcjonowania Stowarzyszenia; niezwłocznego przedstawienia wyników audytu; niezwłocznego przedstawienia sprawozdania z dotychczasowej działalności Komisji. Prosimy o […]

Oświadczenie członków zarządu Komitetu Obrony Demokracji

Styczeń 5, 2017 KOD

Warszawa, 5 stycznia 2017 W ostatnich godzinach pojawiły się doniesienia medialne, dotyczące środków finansowych wypłacanych przez Komitet Społeczny KOD. Dotyczą one faktur wystawionych przez firmę MKM Studio Sp z o.o. Ponieważ sprawa dotyczy lidera KOD-u czujemy się zobowiązani do niezwłocznego i szczegółowego wyjaśnienia tych wątpliwości. Jesteśmy to winni zarówno naszym członkom, jak i sympatykom, którzy […]

Oświadczenie w sprawie Mirosława Mrozewskiego

Grudzień 8, 2016 KOD

W związku z licznymi pytaniami od mediów, sympatyków i członków KOD-u informujemy, że osoba podpisująca się jako Mirosław Mrozewski, wbrew temu co podaje, nie jest i nigdy była koordynatorem KOD-u w Łodzi, ani w żadnym innym regionie. Ponadto Mirosław Mrozewski nie jest nawet członkiem Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji. Informujemy, że poglądy prezentowane przez pana Mrozewskiego […]

Stanowisko KOD-u w sprawie rządowych prac nad konwencją o zwalczaniu przemocy wobec kobiet

Grudzień 7, 2016 KOD

Jesteśmy mocno zaniepokojeni potwierdzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości informacją o rozpoczęciu dyskusji nad konwencją antyprzemocową, a szczególnie deklaracją Elżbiety Rafalskiej, Minister Pracy i Polityki Społecznej, że jest za wypowiedzeniem przez Polskę tej konwencji. Oburza nas, że przedstawiciel polskiego rządu, mówiąc o możliwości wypowiedzenia międzynarodowej umowy – mającej na celu zapobieganie przemocy wobec kobiet, pomoc jej ofiarom […]

Stanowisko Zarządu KOD-u w sprawie zatrzymania Józefa Piniora

Listopad 29, 2016 KOD

Dziś, o 6 rano funkcjonariusze CBA weszli do mieszkania Józefa Piniora, działacza Solidarności. Zatrzymany został przewieziony do Prokuratury Krajowej w Poznaniu. Były Senator i Europoseł dał się poznać nam wszystkim jako niestrudzony działacz walczący o transparentne funkcjonowanie organów państwa prawa. Józef Pinior był jednym z czołowych polityków, który dążył do wyjaśnienia naruszeń prawa w związku […]

Informacje na temat aktualnych prac Zarządu Głównego KOD-u

Listopad 19, 2016 KOD

Szanowne Koderki, Szanowni Koderzy, przedstawiamy informację na temat aktualnych prac Zarządu Głównego KOD-u. Począwszy od dziś, informacje takie pojawiać się będą na stronie www.ruchkod.pl cyklicznie, raz w miesiącu. Jak dotychczas, na bieżąco, publikowane będą komunikaty, oświadczenia i inne ważne decyzje Zarządu. 1/ Pracujemy nad procedurą organizacji imprez krajowych i budowaniem zespołu do spraw tworzenia centralnych […]

Zarząd KOD-u o utworzeniu Regionalnych Oddziałów Stowarzyszenia KOD

Listopad 18, 2016 KOD

W związku z ogłoszeniem terminów walnych zebrań członków Stowarzyszenia w regionach Zarząd KOD-u podjął uchwałę potwierdzającą ważność wymienionych w niej uchwał , a tym samym skuteczność utworzenia Regionalnych Oddziałów Stowarzyszenia KOD. Uchwała ZG/2016/11/17/1 z dnia 17 listopada 2016 roku Zarządu Głównego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji w sprawie obowiązywania uchwał o utworzeniu terenowych jednostek organizacyjnych Zarząd […]

Zarząd KOD-u podał harmonogram wyborów regionalnych i zjazdu krajowego

KOD

Zarząd KOD-u w porozumieniu z pełnomocnikami regionalnymi ogłosił harmonogram wyborów do władz Stowarzyszenia: 8.01 Katowice, 14.01 Szczecin i Olsztyn, 15.01 Zielona Góra, 21.01 Poznań, Białystok i Kielce, 22.01 Kraków i Toruń, 28.01 Warszawa i Opole, 4.02 Rzeszów, Gdańsk i Wrocław, 5.02 Lublin i Łódź. Przewidujemy, że krajowy zjazd delegatów odbędzie się w dniach 4 i […]

Komunikat Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji” z dnia 5 listopada 2016 r.

Listopad 9, 2016 KOD

W dniu 31.10.2016 r. Komitet Społeczny „Komitet Obrony Demokracji” złożył sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej – zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2014 r.). W sprawozdaniu zostały podane następujące informacje: 1) Suma zebranych środków pieniężnych […]

Komitet Obrony Demokracji

Informacja Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji” 17.10.2016

Październik 17, 2016 KOD

W związku z zakończeniem zbiórki publicznej dla której został powołany, na spotkaniu w dniu 11 października br. Komitet Społeczny przyjął i informuje o następującym trybie pracy nad sprawozdaniami. Zgodnie z wymogami ustawy o zbiórkach publicznych, do 30 października br. Komitet złoży do MSWiA oraz opublikuje na stronie www.ruchkod.pl sprawozdanie z zebranych datków, zawierające w szczególności […]

Komitet Obrony Demokracji

List poparcia w związku z Nadzwyczajnym Kongresem Sędziów Polskich

Wrzesień 2, 2016 KOD

Komitet Obrony Demokracji pragnie wyrazić swoje jednoznaczne poparcie dla wszystkich sędziów Rzeczpospolitej Polskiej, wykonujących powierzone im zadania w duchu respektowania praw i wolności obywatelskich, źródłem których jest w szczególności Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i wynikający z niej trójpodział władzy. Obrona niezależności władzy sądowniczej przed wszelkimi próbami jej ograniczania leży w głębokim interesie każdego obywatela. Podzielamy obawy […]

Komitet Obrony Demokracji

Oświadczenie ZG KOD w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym 31.07.2016

Sierpień 1, 2016 KOD

30 lipca 2016 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Ponownie, łamiąc obietnice z kampanii wyborczej, zachował się jak notariusz rządu PiS. Działając na zlecenie środowiska politycznego, udowodnił, że nie zważa na Konstytucję, praworządność i interes Polski. Pełniąc obowiązki prezydenta Polski wypowiedział nieformalną wojnę: Konstytucji, Polakom, Unii Europejskiej, Radzie Europy i Komisji Weneckiej […]

Komitet Obrony Demokracji

Oświadczenie Zarządu KOD w sprawie ustawy o TK 22.07.2016

Lipiec 22, 2016 KOD

Dziś, większość sejmowa, kolejny raz łamiąc zasady państwa prawa, przyjęła poprawki Senatu do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Dokonał się kolejny etap niszczenia ustroju demokratycznego. Przyjęta głosami senatorów i posłów PiS ustawa zawiera szereg rozwiązań sprzecznych z Konstytucją. Sposób i styl pracy nad ustawą pokazały, że obecna władza nie liczy się z zasadami demokratycznymi i normami […]

Komitet Obrony Demokracji

Komunikat Zarządu Głównego KOD 20.07.2016

Lipiec 21, 2016 KOD

Komunikat Zarządu Głównego KOD ZG KOD w dniu 19 lipca przyjął rezygnacje Joanny Roqueblave i Marii Wojciechowskiej z funkcji członkiń zarządu. Zarząd bardzo dziękuje obu Koleżankom za ich bezinteresowny, wielomiesięcznym wkład w budowanie KOD-u. W związku z powyższym ZG powołał do swojego składu Małgorzatę Lech-Krawczyk. ZG KOD

Komitet Obrony Demokracji

Oświadczenie KOD w sprawie oświadczenia minister Edukacji Narodowej (13.07.2016)

Lipiec 16, 2016 KOD

Jako Komitet Obrony Demokracji jesteśmy oburzeni i w najwyższym stopniu zaniepokojeni wypowiedzią Pani Minister Edukacji Narodowej w programie „Kropka nad i”, wyemitowanym w dniu 13.07.2016 r. Wystąpienie obnażyło słabe strony Pani Minister – brak elementarnej wiedzy z zakresu historii naszego kraju. Kłamliwe wypowiedzi na temat mordu w Jedwabnem i Pogromu Kieleckiego cofają polską debatę historyczną […]

Czarny Protest

Przedstawiciele KOD spotkali się z byłą sekretarz Stanu USA Madeleine Albright

Lipiec 7, 2016 KOD

Goszcząca w Polsce w związku ze szczytem NATO była sekretarz Stanu USA Madeleine Albright spotkała się 7. lipca 2016 r. z delegacją Komitetu Obrony Demokracji. W czasie ponad półtoragodzinnej rozmowy przedstawiciele KOD przedstawili historię i najbliższe zamierzenia Stowarzyszenia. Podkreślając wagę i pełne poparcie dla mających zapaść w piątek i sobotę decyzji Sojuszu, które w zasadniczy sposób […]

Komitet Obrony Demokracji

Komunikat KOD w sprawie szczytu NATO

KOD

Komitet Obrony Demokracji z wielką radością i nadzieją wita rozpoczynający się w Warszawie szczyt NATO, zjazd przywódców demokratycznych państw, które zjednoczyły się, by wspólnie dbać o bezpieczeństwo swych członków, ale także by bronić wspólnie wyznawanych wartości. Mamy nadzieję, że warszawskie obrady uściślą i rozszerzą decyzje podjęte przed dwoma laty w Newport, czyli doprowadzą do rzeczywistej fizycznej obecności poważnych sił sojuszu na […]

Komitet Obrony Demokracji

Informacja Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji” z 29.06.2016

Lipiec 3, 2016 KOD

Komitet Społeczny przedstawi pełne sprawozdanie po zakończeniu zbiórki (30.09.2016) i wydatkowaniu środków w terminie zgodnym z przepisami Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Jednak dla zachowania przejrzystości zasad finansowania, przedstawiamy częściowe, okresowe sprawozdanie obejmujące wpływy oraz wydatki z okresu od powstania Komitetu społecznego (07.12.2015 r.) do dnia 31.05.2016 r. […]

Komitet Obrony Demokracji

Komunikat po Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków KOD w dn. 19.06.2016

Czerwiec 19, 2016 KOD

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków KOD przyjęło dziś rezygnację z Zarządu KOD Piotra Cykowskiego. Jednocześnie podjęto decyzję o rozszerzeniu liczby członków Zarządu z siedmiu do dziewięciu. Do Zarządu Głównego KOD powołani dziś zostali: Magdalena Filiks, Piotr Chabora i Krzysztof Król. Oto aktualny skład Zarządu Głównego KOD: Piotr Chabora Magdalena Filiks Mateusz Kijowski Beata Kolis Krzysztof Król […]

Komitet Obrony Demokracji

Sprostowanie do artykułu “KOD rozpoczyna w całym kraju debaty o Polsce”

Czerwiec 18, 2016 KOD

Warszawa, dnia 18.06.2016 r. Redakcja “Gazety Wyborczej”   W nawiązaniu do artykułu pt. “KOD rozpoczyna w całym kraju debaty o Polsce”, muszę sprostować kilka nieścisłości. 1. Celem projektu jest opracowanie Karty Wolności – zbioru obywatelskich postulatów. Będą one dotyczyć etyki politycznej, praworządności, poszanowania praw i godności wszystkich obywateli, solidarności społecznej, zasad tworzenia dobrego prawa. I […]

Komitet Obrony Demokracji

Informacja Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji” z 18.05.2016

Czerwiec 12, 2016 KOD

Komitet Społeczny przedstawi pełne sprawozdanie po zakończeniu zbiórki (30.09.2016) i wydatkowaniu środków w terminie zgodnym z przepisami Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Jednak dla zachowania przejrzystości zasad finansowania, przedstawiamy częściowe, okresowe sprawozdanie obejmujące wpływy oraz wydatki z okresu od powstania Komitetu społecznego (07.12.2015 r.) do dnia 30.04.2016 r. […]

Pismo KOD Mazwsze "Obywatel" nr 1

KOD w Sejmie

Czerwiec 10, 2016 KOD

W czwartek przedstawiciel KOD Jarosław Marciniak prezentował w Sejmie naszą inicjatywę obywatelską – projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Projekt został wprowadzony do porządku obrad, wraz z pozostałymi projektami poselskimi, niespodziewanie. KOD traktuje to jako próbę zasłonięcia się przez rządzącą większość naszym projektem, by udowodnić Komisji Europejskiej, że w Polsce nie ma naruszania Konstytucji. Nie wycofaliśmy […]

Komitet Obrony Demokracji

List poparcia dla protestów pielęgniarek

Czerwiec 6, 2016 KOD

Warszawa, dn.5.06.2016 LIST POPARCIA DLA PROTESTÓW PIELĘGNIAREK Solidaryzujemy się z pielęgniarkami i popieramy ich walkę o godne płace i warunki pracy. 4 czerwca 2016 r. obchodziliśmy kolejną rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów. Świętując to wydarzenie, nie zapominajmy o tym, że nie wszystkie zgłaszane wtedy postulaty zostały spełnione. W programie Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” znalazł się wtedy […]

Komitet Obrony Demokracji

Stanowisko KOD w sprawie mediów publicznych

Maj 18, 2016 KOD

Stanowisko KOD przedstawione w czasie wysłuchania publicznego przed sejmową komisją kultury i środków przekazu w dniu 17 maja 2016 przez Beatę Kolis: Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Wolne media to jedna z fundamentalnych zasad demokratycznego państwa prawa. Wolne media to jedno z głównych haseł Komitetu Obrony Demokracji. Bez niezależności mediów publicznych nie może być mowy […]

Komitet Obrony Demokracji

Stanowisko Zarządu KOD ws. zapowiedzi zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej

Kwiecień 3, 2016 KOD

Stanowienie prawa wymaga konsultacji, przemyśleń i szanowania głosu każdego obywatela, zwłaszcza gdy dotyczy ono spraw głęboko prywatnych. Niepokoi nas każda próba podporządkowania prawa jednej wizji ideologicznej, która narusza poglądy, wrażliwość i przekonania istotnej, a w tej sprawie większościowej opinii publicznej. Zapowiedzi zmiany obecnej ustawy antyaborcyjnej – wprowadzenie całkowitego zakazu przerywania ciąży – i zaostrzenia kar […]

Komitet Obrony Demokracji

Informacja Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji” z 30 marca 2016 r.

Marzec 31, 2016 KOD

Komitet Społeczny przedstawi pełne sprawozdanie po zakończeniu zbiórki (30.09.2016) i wydatkowaniu środków w terminie zgodnym z przepisami Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Jednak dla zachowania przejrzystości zasad finansowania, przedstawiamy częściowe, okresowe sprawozdanie obejmujące wpływy oraz wydatki z okresu od powstania Komitetu społecznego (07.12.2015 r.) do dnia 29.02.2016 r. […]

Komitet Obrony Demokracji

Komunikat Biura Prasowego KOD 17.03.2016

Marzec 17, 2016 KOD

W dniu 15 marca 2016 roku Zarząd Główny Komitetu Obrony Demokracji podjął decyzję, że Artur Sierawski zostanie pełnomocnikiem Zarządu do spraw Młodego KOD-u. Jednocześnie nadal prosimy wszystkich koordynatorów regionalnych o życzliwe podejście i konstruktywną współpracę z grupą Młody KOD. W razie jakichkolwiek wątpliwości w sprawie działania grupy w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z Arturem. […]

Komitet Obrony Demokracji

Komunikat Biura Prasowego KOD 16.03.2016

Marzec 16, 2016 KOD

Komitet Obrony Demokracji popiera każde ugrupowanie czy organizację, z którą łączy nas wspólna sprawa – żądanie niezwłocznej publikacji wyroku TK z 9.03.2016. Z kolegami z KOD PP budowaliśmy KOD, teraz jednak różnią metody nas osiągnięcia celu. KOD ma swoją strategię. Uważamy, że za wcześnie jest na skrajne metody – głodówki czy inne, równie radykalne działania […]

Przesłanie KOD w sprawie Puszczy Białowieskiej

Przesłanie KOD w sprawie Puszczy Białowieskiej

Marzec 12, 2016 KOD

Pozdrawiamy protestujących dziś i jutro w wielu miejscach Polski, którzy wyrażają swój niepokój wynikający z łamania przez polski rząd zobowiązań jakie spoczywają na naszym kraju w związku z ochrona Puszczy Białowieskiej.

Komitet Obrony Demokracji

Pierwsze formalne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia KOD

Marzec 11, 2016 KOD

We wtorek, 8.03.2016, Zarząd naszego stowarzyszenia spotkał się formalnie i oficjalnie. Przede wszystkim trzeba było uporządkować niektóre sprawy. Zarząd przyjął otrzymane rezygnacje Doroty Gunther i Jacka Parola z zasiadania w Zarządzie i wybrał Marię Wojciechowską na wakujące miejsce. Maria zajmuje się pracami nad statutem i regulaminem stowarzyszenia. Maria Wojciechowska jest tłumaczem audiowizualnym i redaktorem, wieloletnim […]

Komitet Obrony Demokracji

Komunikat Zarządu Głównego KOD w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego 09.03.2016

Marzec 10, 2016 KOD

Komitet Obrony Demokracji domaga się natychmiastowego opublikowania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 09.03.2016 r. Jesteśmy oburzeni lekceważeniem prawa przez rządzącą ekipę. Popieramy każde działania w granicach prawa, które zmierzają do wspólnego celu, przestrzegania Konstytucji.   Zarząd Główny KOD

Komitet Obrony Demokracji

Informacja Zarządu Głównego KOD w sprawie nienawistnych ataków

Marzec 9, 2016 KOD

Komitet Obrony Demokracji wspiera działania i inicjatywy mające na celu usuwanie nienawiści i wrogiego języka z debaty publicznej, niezależnie od tego wobec kogo takie słowa są kierowane i kto jest atakowany, czy jest to Prezydent czy polityk opozycji, działaczka praw człowieka czy zwykły obywatel. Przypominamy, że Komitet Obrony Demokracji stanowczo odcina się od wszelkich, przypisywanych […]

Komitet Obrony Demokracji

Stanowisko KOD w sprawie sytuacji mediów publicznych

KOD

Komitet Obrony Demokracji (KOD) przekazał swoje stanowisko w sprawie sytuacji mediów publicznych i wolności mediów w Polsce. List, podpisany przez lidera organizacji Mateusza Kijowskiego, jest zaadresowany do komisji ds. politycznych i demokracji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, organizatora dyskusji w sprawie stanu demokracji i państwa prawa w Polsce, rozpoczętej dzisiaj ranom 8 marca w Paryżu. KOD […]

Komitet Obrony Demokracji

Oświadczenie KOD po wypadku limuzyny Pana Prezydenta 05.03.2016

Marzec 5, 2016 KOD

Warszawa, dnia 05.03.2016 OŚWIADCZENIE KOMITETU OBRONY DEMOKRACJI Komitet Obrony Demokracji stanowczo odcina się od wszelkich, przypisywanych KOD-owi, komentarzy na Facebooku wyrażających radość z powodu wypadku limuzyny Pana Prezydenta. Dyskusja, której rzekomy screen krąży po internecie, nigdy nie miała miejsca na żadnej z grup czy stron administrowanych przez KOD. Wyrażamy oburzenie z powodu posądzania nas o […]

Komitet Obrony Demokracji

Oświadczenie KOD w sprawie incydentu w Suwałkach 04.03.16

Marzec 4, 2016 KOD

Warszawa, dnia 04.03.2016 OŚWIADCZENIE KOMITETU OBRONY DEMOKRACJI Komitet Obrony Demokracji stanowczo protestuje przeciwko przypisywaniu ruchowi niezamierzonych intencji. Dziś (piątek 04.03.16) przed południem grupa KOD-erów protestowała w Suwałkach przeciwko wykorzystywaniu państwowych środków w kampanii wyborczej kandydatki PiS w wyborach uzupełniajacych do Senatu pani Marii Anders. A za takie należy uznać zorganizowanie spotkania z kandydatką w Muzeum […]

Komitet Obrony Demokracji

Komunikat Zarządu KOD w sprawie listu NGO 03.03.2016

KOD

Komitet Obrony Demokracji podpisuje się pod apelem o stanowcze potępienie nasilających się ataków nienawiści i przemocy wobec osób i organizacji pozarządowych działających na rzecz obrony praw człowieka, równych praw i tolerancji. W związku z bagatelizującym problem stanowiskiem Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania apel kierowany jest do Premier Beaty Szydło. „Oczekujemy od Pani […]

Komitet Obrony Demokracji

Informacja Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji” 02.03.2016

Marzec 2, 2016 KOD

Informacja o Komitecie: Komitet Społeczny działa na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U z 2014 r. poz. 498). Numer zbiórki: 2015/4807/KS. W skład Komitetu Społecznego wchodzą przedstawiciele Komitetu Założycielskiego, Zarządu, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia KOD oraz Sekcji Prawników w Regionie Mazowsze. Informujemy, że Komitet Społeczny przyjmuje wpłaty […]

Komitet Obrony Demokracji

Oświadczenie KOD w sprawie partii politycznych

Luty 15, 2016 KOD

Warszawa, dn.15.02.2016 OŚWIADCZENIE KOMITETU OBRONY DEMOKRACJI Komitet Obrony Demokracji stanowczo protestuje przeciwko próbom wciągania w gry polityczne i sugerowania, że KOD będzie się kiedyś ubiegać o władzę, co sugerują niektóre nieprzychylne nam media. KOD nigdy nie będzie partią polityczną ani nie będzie startować w żadnych wyborach. Jesteśmy ruchem społecznym, którego celem jest obserwowanie działań władzy, […]

Komitet Obrony Demokracji

Informacja Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji” 04.02.2016

Luty 4, 2016 KOD

Mamy przyjemność poinformować że w prace Komitetu zaangażował się pan prof. Andrzej Blikle, który przyjął funkcję Społecznego Doradcy Komitetu Społecznego KOD. Profesor będzie doradzał Komitetowi w zakresie przejrzystości zasad finansowania KOD. Komitet nawiązał także wolontarystyczną współpracę z dwiema osobami, posiadającymi kwalifikacje księgowych i duże doświadczenie w księgowości, w celu opracowania sprawozdań z działalności Komitetu. Komitet […]

Komitet Obrony Demokracji

Informacja Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji” 25.01.2016

Styczeń 25, 2016 KOD

Publikujemy informację Komitetu Społecznego “Komitet Obrony Demokracji” na temat finansów KOD i, niestety, musimy Was zawieść – nie ma tam słowa o bankierach czy partiach. Działania KOD finansują obywatele i obywatelki – Komitet Społeczny wprowadził zasadę przyjmowania wpłat wyłącznie od osób prywatnych. Wyjaśniamy informacje o zbiórce internetowej, możliwości wpłat na rachunek bankowy oraz rozpoczętej zbiórce do […]

Komitet Obrony Demokracji

Informacja Komitetu Założycielskiego w sprawie prac nad Statutem Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji”

Styczeń 14, 2016 KOD

W związku z pytaniami o stan prawny Stowarzyszenia, przekazujemy następujące wyjaśnienia: 1. Uchwała o powołaniu Stowarzyszenia została podjęta na zebraniu założycielskim w dniu 2 grudnia 2015 r. w gronie członków-założycieli. W skład zebrania założycielskiego weszło 21 osób, najbardziej aktywnych w działaniach KOD na stan ówczesny i od początku zainicjowania ruchu. Zebranie przyjęło „tymczasowy” Statut Stowarzyszenia. […]

Komitet Obrony Demokracji

O strukturach, które już udało się nam stworzyć

Styczeń 12, 2016 Jacek Parol

Pierwsze formalne spotkanie i wybór władz KOD miał miejsce nieco ponad miesiąc temu. Wtedy mieliśmy wynajętą salkę i dwadzieścia parę osób, które stawiły się na spotkanie założycielskie. W sieci mieliśmy niecałe 30 tysięcy sympatyków na Facebooku i organizujące się dopiero grupy regionalne. Pierwsze spotkania w świecie realnym gromadziły od kilku do dwustu sympatyków. Od tamtej […]

Komitet Obrony Demokracji

Rejestracja stowarzyszenia, statut i finansowanie KOD

Styczeń 11, 2016 Jacek Parol

W dniu 5 grudnia odbyło się w Warszawie spotkanie założycielskie stowarzyszenia Komitetu Obrony Demokracji. Na spotkaniu, zgodnie z prawem, stawiło się wymaganych 15 osób (plus kilka więcej) w celu powołania stowarzyszenia. Założyciele wybrali spośród siebie czteroosobowy Komitet Założycielski oraz przyszły Zarząd, który formalnie rozpocznie pracę w dniu zarejestrowania stowarzyszenia, a praktycznie pełni funkcje doradczą dla […]

Komitet Obrony Demokracji

Oświadczenie KOD w sprawie ataków na Facebook 02.01.2016

Styczeń 2, 2016 KOD

W dniach 30 grudnia 2015 – 02 stycznia 2016 grupy Komitetu Obrony Demokracji na Facebooku, gromadzące przeszło 50 tysięcy osób, stały się celem masowych ataków przeprowadzonych przez nieznane osoby. Jest to zamach na leganie działający ruch społeczny, którego celem jest obrona demokratycznego Państwa i Konstytucji. To bezprecedensowy atak na wolność słowa w polskim internecie oraz […]

Menu
Scroll Up