Komunikat Zarządu Głównego Komitetu Obrony Demokracji

Listopad 27, 2019 .KOD

IV Nadzwyczajny Zjazd Delegatów KOD dokonał przełomowych zmian w naszym stowarzyszeniu. Delegaci wybrali nowego przewodniczącego, Kubę Karysia, oraz pięciu nowych członków Zarządu Głównego: Kingę Łozińską, Sławomira Majdańskiego, Monikę Szafraniec, Łukasza Szopę i Bartłomieja Swaczynę. Kinga Łozińska została powołana na funkcję wiceprzewodniczącej stowarzyszenia, Bartłomiej Swaczyna został sekretarzem Zarządu Głównego. W wyniku złożonych podczas NKZD rezygnacji swoje mandaty do sprawowania funkcji w ZG utracili: Małgorzata Lech – Krawczyk, Jarosław Marciniak, Radomir Szumełda. Dokonano także szeregu zmian statutu, m.in. skrócono kadencję władz stowarzyszenia do dwóch lat i wprowadzono wymaganie zwoływania co najmniej raz w roku Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów.

Zjazd zwieńczyło przyjęcie przez aklamację uchwały w sprawie niedawnego wyroku TSUE:
Komitet Obrony Demokracji wzywa do natychmiastowego wstrzymania działalności Izby Dyscyplinarnej oraz Izby Spraw Publicznych i Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. W świetle kryteriów oceny wyrażonych w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej organy te nie spełniają niezbędnego dla ich istnienia wymagania niezależności. Ich działalność oznacza pogłębianie chaosu w państwie przez zwiększanie liczby orzeczeń wydawanych przez niekonstytucyjnie obsadzone składy sędziowskie. Państwo nie może sobie pozwolić na utrwalenie takiego stanu anarchii. Domagamy się przywrócenia europejskich standardów niezależności sądów. Izba Dyscyplinarna i neo‑KRS oddzielają nas od Europy.

Skład Zarządu Głównego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji:
Kuba Karyś – Przewodniczący
Kinga Łozińska – Wiceprzewodnicząca
Bartłomiej Swaczyna – Sekretarz
Aleksandra Solecka – Skarbnik
Magdalena Bielska
Sławomir Majdański
Dariusz Nocek
Piotr Pawłowski
Monika Szafraniec
Łukasz Szopa
Natalia Tarmas

Zarząd Główny Komitetu Obrony Demokracji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>