Komunikat KOD z dn. 25.01.2018

Styczeń 25, 2018 .KOD

Dzisiaj w Sejmie mieliśmy usłyszeć informację Ministra Spraw Wewnętrznych odnośnie do działalności organizacji propagujących faszyzm i inne ustroje totalitarne.
Niestety usłyszeliśmy jedynie polityczne wystąpienie Joachima Brudzińskiego, w którym z jednej strony akcent postawiony został na atak na opozycję zarówno parlamentarną jak i poza parlamentarną, a z drugiej strony starał się marginalizować problem, przerzucając uwagę na rzekomo poważniejsze ataki na partię Prawo i Sprawiedliwość.

Szanowni Panie Ministrze Spraw Wewnętrznych Joachimie Brudziński i Panie Ministrze Sprawiedliwości Zbigniewie Ziobro w związku z tym, że nie otrzymaliśmy ze strony rządowej rzetelnej informacji występujemy z zapytaniem publicznym o przedstawienie informacji odnośnie do podjętych działań przez podległe Wam służby i urzędy.

 

Warszawa 25.01.2018

Komitet Obrony Demokracji
ul. Górczewska 39, 01-144 Warszawa

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Joachim Brudziński
ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

Minister Sprawiedliwości
Zbigniew Ziobro
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa P-33

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Działając w imieniu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 wnosimy o przedstawienie informacji dotyczącej czynności procesowych i przedprocesowych podejmowanych przez Policję i Prokuraturę (liczba postępowań, zakres postępowań, miejsce postępowań) wobec organizacji uznanych lub oskarżanych o propagowanie faszyzmu lub innego systemu totalitarnego. W szczególności zwracamy się o przedstawienie następujących informacji, w odniesieniu do wyżej wymienionych organizacji:

• ile spraw jest oraz było prowadzonych przez Prokuraturę lub Policję, wobec organizacji lub osób w związku z propagowaniem faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego w latach 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

• ile złożono aktów oskarżenia w stosunku do osób lub organizacji w związku z propagowaniem faszyzmu lub innego systemu totalitarnego w latach 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018.

• ile wycofano aktów oskarżenia w sprawach o propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego i na jakim etapie postępowania.

• w ilu sprawach Prokurator lub Policja złożyły apelację od wyroku sądu zarzucając rażącą surowość kary orzeczoną przez sąd pierwszej instancji.

Proszę o przesłanie żądanych informacji na adres podany w nagłówku.

Komitet Obrony Demokracji
Sekretarz

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>