KOD Lubelskie w roku 2018

Styczeń 3, 2019 KOD.

Koniec roku to czas na podsumowania – dla nas był to rok pełen ciężkiej pracy, ale też mniejszych i większych sukcesów.

Oto krótki przegląd 2018 roku:

– Wsparliśmy protestujących w Sejmie Rodziców Osób z Niepełnosprawnością.


– Witaliśmy przedstawicieli władzy podróżujących z wizytami po naszym województwie przed wyborami samorządowymi – mieliśmy udział w powitaniu pana premiera w Kraśniku i Lubartowie, szczególnie gorąco powitaliśmy panią byłą premier w Lublinie.

– Wielokrotnie przez trzy miesiące staliśmy pod Sądem Okręgowym w Lublinie, a także pod Sądem Najwyższym i Senatem w Warszawie, broniąc niezależności sędziów, wolnych sądów i wzywając UE do obrony Sądu Najwyższego.

– Ubraliśmy pomniki w Białej Podlaskiej i Lublinie w napisy Konstytucja, dzięki temu happeningowi dwóch naszych koderów z Białej Podlaskiej poznała cała Polska, a władze nauczyły się, że „Konstytucja nie obraża”.

– Do wyjątkowo udanych możemy zaliczyć akcje malowania koszulek w Lublinie i Puławach – mamy nadzieję, że wiele osób poszło na wybory w koszulkach KonsTYtucJA.

– Wspieraliśmy protesty Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w Lublinie i Warszawie.

– Wzięliśmy udział w Obywatelskiej Kontroli Wyborów, jako obserwatorzy społeczni we współpracy z Fundacją Batorego.

– Staraliśmy się edukować w zakresie społeczeństwa obywatelskiego kolportując gazetki, ulotki, organizując spotkania, m.in. z sędziami I. Tuleyą i W. Żurkiem.

– Udało się też nasze największe przedsięwzięcie – mamy w Lublinie skwer imienia patrona naszej organizacji Władysława Bartoszewskiego.

Dziękujemy wszystkim sympatyczkom i sympatykom KOD – to dzięki waszemu zaangażowaniu, udziałowi i ofiarności mogliśmy działać, przygotowywać materiały i sprzęt potrzebny do naszych akcji.

Przed nami kolejny rok, może trudniejszy, również wyborczy. Musimy kontynuować działania, hasło „Wolne sądy, wolne media, wolne wybory” nie traci na aktualności. Bądźmy razem i wspierajmy się wzajemnie w obronie naszego kraju przed populizmem, nadużyciami i arogancją władz.

fot: D.Włodarczyk, K. Kamiński, M. Bielska

Za: http://www.kod-lubelskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>