Nagroda Obywatelska Parlamentu Europejskiego

KOD laureatem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej
Czerwiec 2, 2016 KOD

Poznańska pielęgniarka, uczestniczka wydarzeń Czerwca’56, Anna Banasiak, Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji oraz Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika zostali polskimi laureatami Nagrody Obywatelskiej Parlamentu Europejskiego. W sumie nagrodę przyznano w tym roku pięćdziesięciu osobom i organizacjom w Unii Europejskiej.

Europejska Nagroda Obywatelska została ustanowiona przez Parlament Europejski w 2008 roku dla uhonorowania Europejczyków za działalność na rzecz promowania wartości europejskich. Laureatami mogą zostać obywatele, grupy, stowarzyszenia oraz organizacje. Każdy deputowany Parlamentu Europejskiego ma prawo do nominowania jednego kandydata. Nagrodę przyznaje się za działania w następujących dziedzinach:

 • promowanie lepszego wzajemnego zrozumienia i ściślejszej integracji między obywatelami a państwami członkowskimi,
 • ułatwianie transgranicznej lub ponadnarodowej współpracy w ramach Unii Europejskiej,
 • codzienną aktywność dającą konkretny wyraz wartościom wynikających z Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Polscy laureaci
Aleksandra Banasiak to aktywna uczestniczka wydarzeń Poznańskiego Czerwca ’56, które były jednymi z pierwszych buntów społecznych otwierających drogę do obalenia komunizmu w Polsce i Europie. 28 czerwca 1956 roku jako młoda, 21-letnia pielęgniarka ze Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu, pierwsza wyszła na ulicę, by opatrzyć rannych w wyniku starć robotników. Wśród świszczących kul uratowała wielu demonstrantów. Sama została ranna. Jej kandydaturę zgłosiła posłanka do PE Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji zostało nominowane do nagrody przez posłankę do PE, Różę Thun. W uzasadnieniu podkreśliła ona, że KOD skupia rzesze obywateli wokół wspólnych wartości europejskich. Zaledwie po kilku miesiącach stał się rozpoznawalny w Polsce oraz w innych państwach członkowskich przez swoje konsekwentne dążenie do kształtowania postaw demokratycznych. W pokojowy, otwarty i niedyskryminujący sposób jednoczy ludzi w Polsce i w innych miastach Europy oraz krzewi przywiązanie do wartości, symboli i instytucji europejskich.

Celem działalności Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika, nominowanego przez posłankę do PE, Lidię Geringer de Oedenberg, jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej na terenie gmin Masywu Śnieżnika, poprzez efektywne pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie środków finansowych na cele dobroczynne i inicjatywy obywatelskie w zakresie: edukacji, kultury, zdrowia, sportu, ochrony środowiska, demokracji, tolerancji i współpracy transgranicznej. Dbając o dobro wspólne działacze Funduszu dbają o rozwój społeczności lokalnej poprzez wprowadzanie dobrych praktyk dostarczają innowacyjnych rozwiązań i umacniają kapitał społeczny, ludzki i materialny.

Laureaci ze wszystkich krajów Unii Europejskiej zaprezentują swoje dokonania 12 i 13 października podczas ceremonii w Brukseli.

 

 

 1. (…)
  Nie jesteś jednak tak bezwolny,
  A choćbyś był jak kamień polny,
  Lawina bieg do tego zmienia,
  Po jakich toczy się kamieniach.
  I, jak zwykł mawiać już ktoś inny,
  Możesz, więc wpłyń na bieg lawiny.
  Łagodź jej dzikość, okrucieństwo,
  Do tego też potrzebne męstwo,
  A chociaż nowoczesne państwo
  Na służbę grzmi samarytańską,
  Zbyt wieleśmy widzieli zbrodni,
  Byśmy się dobra wyrzec mogli
  I mówiąc: krew jest dzisiaj tania –
  Zasiąść spokojnie do śniadania,
  Albo konieczność widząc bredni
  Uznając je za chleb powszedni.
  A więc pamiętaj – w trudną porę
  Marzeń masz być ambasadorem
  (…)
  Czesław Miłosz

 2. Wydaje mi się, że wszyscy KODerzy i KODerki mają swój udział. Jedni większy inni mniejszy, ale my wszyscy jesteśmy ciałem KOD. BRAWO MY!!! Oczywiście, serdeczne podziękowania należą się pani posłance Róży Thum, bez niej nasz wysiłek nie zyskałby oficjalnego uznania w Parlamencie Europejskim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>