Informacja Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji” 17.10.2016

Komitet Obrony Demokracji
Październik 17, 2016 KOD

W związku z zakończeniem zbiórki publicznej dla której został powołany, na spotkaniu w dniu 11 października br. Komitet Społeczny przyjął i informuje o następującym trybie pracy nad sprawozdaniami.

  1. Zgodnie z wymogami ustawy o zbiórkach publicznych, do 30 października br. Komitet złoży do MSWiA oraz opublikuje na stronie www.ruchkod.pl sprawozdanie z zebranych datków, zawierające w szczególności wartość środków zebranych do puszek. Sprawozdanie zostanie przygotowane we współpracy z wolontariuszkami pracującymi dotychczas nad bieżącymi rozliczeniami środków pochodzących ze zbiórki, z zaangażowaniem dodatkowej osoby w celu weryfikacji dokumentów.
  2. Kolejnym obowiązkiem sprawozdawczym jest złożenie sprawozdania ze sposobu rozdysponowania datków. Zgodnie z ustawą Komitet ma na to 13 miesięcy od daty faktycznego rozdysponowania całości zebranych środków. Jednak Komitet Społeczny podejmie działania w celu możliwie szybkiego przedłożenia sprawozdań.
  3. Komitet Społeczny powoła Komisję ds. Przygotowania sprawozdania i weryfikacji wydatków. Komisja będzie działać społecznie. W jej skład wejdą osoby zaproszone przez Komitet, posiadające doświadczenie w zakresie sprawozdawczości finansowej. Termin zakończenia sprawozdawczości i weryfikacji dokumentów zostanie ustalony wspólnie z osobami wchodzącymi w skład Komisji, jednak przewidujemy, że powinna ona zakończyć swoje prace do końca grudnia br.
  4. Komitet udostępni, w celu kontroli, dokumentację Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji.
  5. Komitet umożliwi zainteresowanym darczyńcom (osoby dokonujące wpłat indywidualnych na rachunek Komitetu oraz członkowie i członkinie Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji) wgląd w przygotowaną dokumentację i możliwość zgłaszania uwag. Przewidujemy czas na wgląd w dokumentację do końca stycznia 2017r.
  6. Przewidujemy złożenie końcowego sprawozdania do końca lutego 2017 roku.

Komitet przekazał do wiadomości Zarządu Głównego Stowarzyszenia KOD informację o trybie prac nad sprawozdaniami.

W związku z powyższym przypominamy, że od 1 października 2016 r. wszystkich wpłat darowizn i związanych ze zbiórką publiczną należy dokonywać na rachunek bankowy Stowarzyszenia.

 

Komitet Społeczny „Komitet Obrony Demokracji”
Piotr Cykowski
Piotr Chabora
Paweł Wimmer

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>