Dołącz do nas

Nowa, prostsza deklaracja członkowska.

Trzy drogi przystępowania do Stowarzyszenia KOD:


KOD czeka na Was!

Deklaracja on-line (plik do wydrukowania po wypełnieniu na komputerze)

Deklaracja do wypełnienia ręcznego (plik PDF)


Wypełnij drukowanymi literami wszystkie pola deklaracji i podpisz ją w DWÓCH wskazanych miejscach.

Następnie:

  • przekaż ją do najbliższego regionalnego biura, (adresy biur na www.ruchkod.pl)

lub

  • wyślij do nas w kopercie zaadresowanej na:
    Komitet Obrony Demokracji
    ul. Śniadeckich 21 lok. 7
    00-654 Warszawa

lub

  • zeskanuj czy sfotografuj aparatem fotograficznym/smartfonem i prześlij pocztą elektroniczną na adres [email protected]

 

Lista koordynatorów i kontakt z regionami znajdziecie w zakładce kontakt/koordynatorzy.

Menu
Scroll Up