Dołącz do KOD!

Komitet Obrony Demokracji

Nowa, prostsza deklaracja członkowska.
Trzy drogi przystępowania do Stowarzyszenia KOD:


KOD czeka na Was!

Deklaracja on-line (plik do wydrukowania po wypełnieniu na komputerze)

Deklaracja do wypełnienia ręcznego (plik PDF)


Wypełnij drukowanymi literami wszystkie pola deklaracji i podpisz ją w DWÓCH wskazanych miejscach.

Następnie:

 • przekaż ją do najbliższego regionalnego biura, (adresy biur na www.ruchkod.pl)

lub

 • wyślij do nas w kopercie zaadresowanej na:
  Komitet Obrony Demokracji
  ul. Śniadeckich 21 lok. 7
  00-654 Warszawa

lub


 

Lista koordynatorów i kontakt z regionami znajdziecie w zakładce kontakt/koordynatorzy.


 •  
 •  
 •  
 •