Główny Sąd Koleżenski

W poniedziałek, 10 lipca, Główny Sąd Koleżeński uzupełnił skład, w miejsce Tatiany Sawickiej do składu dołączyła Joanna Roqueblave.
Działając już w pełnym składzie przyjęto, bez głosów przeciwko lub wstrzymujących się, regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego i regionalnych sądów koleżeńskich.
Dyspozycja par. 41 ust. 2 Statutu została więc wykonana.
Zgodnie z treścią art. 74-75 Regulaminu, wchodzi on w życie w terminie 14 dni od dnia jego ogłoszenia na stroniewww.ruchkod.pl.

 

Regulamin RSDK-GSK (11-07-2017)

Menu
Scroll Up