Główny Sąd Koleżenski

13.03.2019 Zmiany w Regulaminie GSK i RSK

Główny Sąd Koleżeński działając na podstawie § 41 ust. 3 Statutu stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji z siedzibą w Warszawie, uchwałą nr 1.2019 z dnia 13.03.2019 wprowadził zmiany Regulaminu Głównego Sądu Koleżeńskiego i Regionalnych Sądów Koleżeńskich stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji”, ustalonego uchwałą nr 2/2017 z 11 lipca 2017 roku.

Uchwała nr 1/2019 Głównego Sądu Koleżeńskiego z 13 marca 2019 roku
 


 

4.03.2018 Wniosek o wykładnię prawa

Regionalny Sąd Koleżeński SKOD regionu lubelskiego zwrócił się do Głównego Sądu Koleżeńskiego na podstawie par. 42pkt 2 o dokonanie obowiązującej wszystkie regionalne sądy koleżeńskie wykładni prawa w postaci regulaminu postępowania przed sądami koleżeńskimi SKOD.
Uprzejmie prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy jest możliwe rozpoznawanie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przed sądem koleżeńskim złożonego przez członka stowarzyszenia w czasie, gdy nie był znany regulamin postępowania przed sadami koleżeńskimi SKOD ?
    Jak należy postąpić w takim przypadku: czy wszcząć postępowanie i orzec merytorycznie czy też umorzyć postępowanie ?
  2. Czy jest możliwe rozpoznawanie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przed sądem koleżeńskim złożonego przez członka s towarzyszenia w czasie, gdy był członkiem stowarzyszenia, zaś w dacie orzekania nie jest już członkiem stowarzyszenia?
  3. Od jakiej daty należy liczyć początek obowiązywania regulaminu postępowania przed sądami koleżeńskimi SKOD ?
  4. Czy regionalne sądy koleżeńskie wybrane podczas walnych regionalnych zebrań członków stowarzyszenia –miały podstawy do prowadzenia postępowań przed powstaniem regulaminu postępowania przed sądami koleżeńskimi ?
  5. Czy wnioski złożone do regionalnych sądów koleżeńskich przed dniem wejścia w życie regulaminu postępowania przed sądami koleżeńskimi należy potwierdzać lub składać ponownie ?

Uzasadnienie: Do Regionalnego Sądu Koleżeńskiego w regionie lubelskim SKOD w lutym, marcu i kwietniu 2017r. wpływały wnioski członków stowarzyszenia o ukaranie innych członków stowarzyszenia. W tym czasie nie obowiązywał regulamin postępowania przed regionalnymi sądami koleżeńskimi SKOD. Wnioskodawcy we wrześniu 2017r. wystąpili ze stowarzyszenia. Jednak w grudniu 2017r. zwrócili się o prowadzenie postępowania przed sądem dyscyplinarnym, argumentując, że w chwili składania wniosków byli do tego uprawnieni z mocy statutu KOD. Tym samym proszę o uznanie, że dokonanie wykładni prawa przez Główny Sąd Koleżeński SKOD jest konieczne.

W imieniu SK Lubelskie
Krzysztof Urbański
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Lubelskie

 

Główny Sąd Koleżeński rozpatrzył wniosek w dniu 4 marca 2018:
Uchwała nr 1/2018 Głównego Sądu Koleżeńskiego z 4 marca 2018 roku

 


11.07.2017 Uzupełnienie składu GSK KOD, uchwalenie regulaminu RSDK-GSK

W poniedziałek, 10 lipca, Główny Sąd Koleżeński uzupełnił skład, w miejsce Tatiany Sawickiej do składu dołączyła Joanna Roqueblave.
Działając już w pełnym składzie przyjęto, bez głosów przeciwko lub wstrzymujących się, regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego i regionalnych sądów koleżeńskich.
Dyspozycja par. 41 ust. 2 Statutu została więc wykonana.
Zgodnie z treścią art. 74-75 Regulaminu, wchodzi on w życie w terminie 14 dni od dnia jego ogłoszenia na stroniewww.ruchkod.pl.

 

Regulamin RSDK-GSK (11-07-2017)

Menu
Scroll Up