Adres do korespondencji:

Komitet Obrony Demokracji
ul. Górczewska 39
01-144 Warszawa

Adresy mailowe

BIURO PRASOWE (kontakt dla mediów):  [email protected]

BIURO ZARZĄDU [email protected]

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA[email protected]

SPRAWY CZŁONKOWSKIE[email protected]

REDAKCJA www:  [email protected]

Dane do faktur:

Komitet Obrony Demokracji
ul. Górczewska 39
01-144 Warszawa

NIP: 5252649748
REGON 363863027
KRS 0000604562