SPRAWOZDANIE Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji za okres 2.12.2015-31.12.2016

SPRAWOZDANIE Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji z siedzibą w Warszawie za okres 2.12.2015 – 31.12.2016     7 marca 2017 r. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, przyjęte uchwałą nr 1 /2017 w dniu 7.03.2016 obejmuje okres od założenia Stowarzyszenia do końca 2016 r. według chronologii wydarzeń, a zatem nie odnosi […]

Menu
Scroll Up