Quo vadis orbis? – spotkanie z Janem Hartmanem

Luty 16, 2017 KOD

Quo vadis orbis? Dynamika wydarzeń  ostatniego roku wyprzedza socjologiczne teorie.

Czy polityka  rządzi światem? W jaki sposób konflikty polityczne kształtują rzeczywistość? Jaką rolę w kreowaniu świat pełnią elity intelektualne? Jak na przestrzeni ostatnich stu lat byt kształtował świadomość?  Kiedy i dlaczego ta świadomość wyparła „widzieć” dla  wartości „mieć”?

Pytania i odpowiedzi na powyższe kwestie usłyszeli zebrani w czeladzkim centrum członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Komitetu Obrony Demokracji. Prowadzący wykład profesor Jan Hartman skupił się na genezie konfliktów społecznych, szukając ich źródeł w rozwoju cywilizacji, kryzysie wartości oraz zmianach demograficznych. Niebagatelna rola przypada także  ogólnoświatowemu kryzysowi demokracji, który poniekąd przypomina wykres funkcji sinus- naprzemiennemu dzieleniu władzy ludu z latami dominacji elit, szczególnie tych intelektualnych. A co za tym idzie, obecnemu w naszym kraju deficytowi silnej opozycji i swoistemu fenomenowi ruchu społecznego, jakim stał się KOD.

I jak brzmi odpowiedź na pytanie – co dalej?

Serdecznie dziękujemy Profesorowi Janowi Hartmanowi za otwartą lekcję obiektywnego patrzenia na otaczającą nas rzeczywistość, choć ostrość spojrzenia może powodować łzawienie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>