Oświadczenie Zarządu Regionu Małopolskie KOD z dnia 8 lipca 2019

Lipiec 10, 2019 KOD.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU REGIONU MAŁOPOLSKIE KOMITETU OBRONY DEMOKRACJI z dnia 8 lipca 2019

Prokurator Mariusz Krasoń, który publiczne występował w obronie niezależności sądów podczas manifestacji w 2017 r. oraz zainicjował przyjęcie przez Zgromadzenie Prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Krakowie uchwały przeciwko pozbawianiu prokuratorów niezależności, został przez Zastępcę Prokuratora Generalnego oddelegowany na pół roku do Wrocławia. Odwołanie nastąpiło bez podania
jakiegokolwiek uzasadnienia, bez uwzględnienia sytuacji osobistej i zawodowej zainteresowanego, który w ten sposób został zmuszony do pracy w odległości niemal 300 km od miejsca zamieszkania.

Zarząd Regionu Małopolskie Komitetu Obrony Demokracji wyraża zdecydowany sprzeciw wobec sposobu postępowania osób kierujących obecnie prokuraturą.
Przeniesienie prok. Krasonia z Krakowa do Wrocławia, godzące w jego życie rodzinne, interpretujemy jako nieformalną karę za protesty w sprawie uczynienia z prokuratury narzędzia prowadzenia polityki i sprawowania władzy. Działania wobec prok. Krasonia, wzorowo wypełniającego swoje obowiązki — podobnie jak wobec wielu innych prokuratorów sprzeciwiających się podważaniu roli prokuratury jako służby w interesie całego społeczeństwa — są kolejnym przejawem naruszania przez rządzących zasad państwa prawa. Wykorzystywanie instytucji delegacji do zemsty na prokuratorze, który miał odwagę publicznie opisać naganne praktyki, to przejaw mobbingu i zasługuje na moralne potępienie, a w przyszłości na prawną odpowiedź.

Zarząd Regionu Małopolskie
Komitetu Obrony Demokracji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>