Szanowna Delegatko/Szanowny Delegacie

Zgodnie z § 31. Statutu Komitetu Obrony Demokracji, w imieniu Zarządu Głównego zapraszamy na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów, który odbędzie się

w dniach 23 – 24 listopada 2019 r. w Warszawie,
w Hotelu Czerniewski
przy ul. Jutrzenki 119.

Początek obrad 23 listopada o godzinie 10:30.
Rejestracja delegatów od godz. 9:30.
W razie braku kworum drugi termin będzie tego samego dnia o godzinie 11:30.

Kontynuacja zjazdu 24 listopada od godziny 10:00.

Planowany porządek obrad obejmuje:

 1. Rozpoczęcie obrad i stwierdzenie kworum przez przedstawiciela Zarządu Głównego
 2. Wybór komisji skrutacyjnej
 3. Wybór prezydium zjazdu
 4. Przyjęcie regulaminu obrad
 5. Wybór komisji zjazdu
 6. Dyskusja o przyszłości KOD-u
 7. Wybory uzupełniające do organów Stowarzyszenia
 8. Przyjęcie uchwał programowych
 9. Dyskusja statutowa
 10. Wnioski komisji statutowej
 11. Przyjęcie uchwał statutowych
 12. Zamknięcie obrad

W załączeniu treść uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów wraz z proponowanym regulaminem obrad.
Ze względów logistycznych będziemy wdzięczni za zawiadomienie o uczestnictwie w zjeździe najpóźniej do 15 listopada.

Uchwała o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów oraz proponowany regulamin Zjazdu

-> Uchwała o zwołaniu NKZD, w formacie pdf

-> Projekt Regulaminu Obrad, w formacie pdf

 

Dyskusja o przyszłości KOD-u

W związku z punktem 6. porządku obrad, chcielibyśmy Państwa zachęcić do zgłaszania 10-minutowych wystąpień/prezentacji programowych.
Prosimy zgłaszać wystąpienia, wraz z tytułem, na adres: [email protected]
W trakcie wystąpienia można będzie skorzystać z rzutnika multimedialnego.
Plik z prezentacją w formacie PDF prosimy dostarczyć najpóźniej na dzień przed zjazdem, tj. do 22 listopada.

Wybory uzupełniające do organów stowarzyszenia

W punkcie 7 porządku obrad dokonamy uzupełnień w organach statutowych Stowarzyszenia.
Wybierzemy nowego Przewodniczącego KOD oraz uzupełnimy skład Zarządu Głównego. Ponadto do obsadzenia będzie jeden wakat w Głównej Komisji Rewizyjnej.
Osoby, które chciałyby kandydować, prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go Prezydium Zjazdu w dniu 23 listopada.

-> formularz zgłoszenia kandydata, w formacie pdf

Kandydaci mogą również przesłać prezentację swojej osoby wraz ze swoimi tezami programowymi, w formie pliku PDF. Materiały te zostaną opublikowane na stronie http://ruchkod.pl i będą publicznie dostępne.
Kandydat może również dostarczyć materiały promocyjne w formie papierowej, wydrukowane we własnym zakresie. Będą one dystrybuowane przy rejestracji Delegatów.

Uchwały programowe i statutowe

Projekty uchwał, o ile to możliwe, prosimy przesyłać, wraz z krótkim uzasadnieniem, drogą elektroniczną na adres [email protected] , a na zjeździe dostarczyć wydruk wraz z wymaganą liczbą podpisów. Elektroniczna wersja pozwoli komisjom sprawniej opracować projekty. Przesłane elektronicznie projekty uchwał będą dostępne na stronie http://ruchkod.pl.

Szablony zgłoszenia projektu uchwały można znaleźć w załączonych niżej plikach:
->Projekt uchwały o zmianie statutu, w formacie .doc

-> Projekt uchwały, w formacie .doc

Nocleg i wyżywienie

Hotel Czerniewski, w którym odbędzie się zjazd, oferuje noclegi w pokojach jedno- i dwu-osobowych, w cenie odpowiednio 130 zł i 180 zł za noc.
W cenę pokoju wliczono śniadanie, parking i WiFi.
Rezerwacji proszę dokonywać osobiście, kontaktując się z hotelem.
Informacje kontaktowe można znaleźć pod linkiem: http://hotelczerniewski.pl/kontakt/
Prosimy o zaznaczenie w zgłoszeniu, że rezerwacja jest w związku ze zjazdem delegatów KOD.
Ze względu na ograniczoną liczbę pokoi warto dokonać rezerwacji jak najszybciej.

Można zamówić obiad w cenie 35 zł w dniach 23 i 24 listopada (menu w załączniku).
Obiad zostanie przygotowany w dwóch wariantach, mięsnym i wegetariańskim.
Prosimy o informację, wraz z wyborem wariantu do dnia 18.11.2019 na adres: beata.somersc[email protected]
->menu obiadowe

Finansowanie

W związku z trudną sytuacja finansową Stowarzyszenia Zarząd Główny podjął decyzję o niefinansowaniu kosztów dojazdu i noclegu delegatów.

W razie wszelkich pytań i uwag prosimy się kontaktować z organizatorami zjazdu.

Do zobaczenia!

Komitet Organizacyjny NKZD KOD
Beata Somerschaf <[email protected]>
Dariusz Nocek <[email protected]>
Piotr Pawłowski <[email protected]>