Trzecia rocznica założenia Stowarzyszenia KOD

Grudzień 2, 2018 KOD.

Trzy lata temu, 2 grudnia 2015 roku zebrała się w Warszawie grupa 21 osób i powołała do życia stowarzyszenie pod nazwą Komitet Obrony Demokracji. Wcześniej, w listopadzie 2015 r. Krzysztof Łoziński napisał tekst „Trzeba założyć KOD”. Po lekturze tego tekstu Mateusz Kijowski założył grupę na Facebooku. Równolegle Jarosław Marciniak założył na tymże portalu fanpage. W […]

Wyniki wyborów w regionach

Luty 12, 2017 KOD

Region Śląski (8 stycznia 2017) Przewodniczący Zarządu Regionu: Jarosław Marciniak Członkowie Zarządu Regionu: Bartłomiej Piotrowski, Boris Fleites Jończyk, Izabela Rak, Magdalena Nurzyńska, Agata Stemplewska, Paweł Szczepanek Regionalna Komisja Rewizyjna: Barbara Tarmas, Jan Liniewiecki, Zbyszek Tru Regionalny Sąd Koleżenski: Anna Lasek-Starzec, Barbara Zygmańska Grzegorz Olszewski, Grzegorz Pelc, Aleksander Janson Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów: Bartłomiej Piotrowski, Natalia Klima-Piotrowska, Paweł Szczepanek, Jarek […]

Komitet Obrony Demokracji

Informacja Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji” 17.10.2016

Październik 17, 2016 KOD

W związku z zakończeniem zbiórki publicznej dla której został powołany, na spotkaniu w dniu 11 października br. Komitet Społeczny przyjął i informuje o następującym trybie pracy nad sprawozdaniami. Zgodnie z wymogami ustawy o zbiórkach publicznych, do 30 października br. Komitet złoży do MSWiA oraz opublikuje na stronie www.ruchkod.pl sprawozdanie z zebranych datków, zawierające w szczególności […]

Komitet Obrony Demokracji

Informacja Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji” z 29.06.2016

Lipiec 3, 2016 KOD

Komitet Społeczny przedstawi pełne sprawozdanie po zakończeniu zbiórki (30.09.2016) i wydatkowaniu środków w terminie zgodnym z przepisami Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Jednak dla zachowania przejrzystości zasad finansowania, przedstawiamy częściowe, okresowe sprawozdanie obejmujące wpływy oraz wydatki z okresu od powstania Komitetu społecznego (07.12.2015 r.) do dnia 31.05.2016 r. […]

Komitet Obrony Demokracji

Skład Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej KOD

Czerwiec 21, 2016 KOD

Zarząd Główny KOD: Piotr Chabora Magdalena Filiks Mateusz Kijowski Beata Kolis Krzysztof Król Małgorzata Lech-Krawczyk Jarosław Marciniak Radomir Szumełda Komisja Rewizyjna: Michał Klementowski Elżbieta Pytlarz Paweł Wimmer  

Komitet Obrony Demokracji

Spotkanie z Premierem Federacji Walonia-Bruksela

Czerwiec 13, 2016 KOD

13 czerwca br. przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji (Maciej Kozłowski, Radomir Szumełda i Hanna Szulczewska) uczestniczyli w spotkaniu z Premierem Federacji Walonia-Bruksela, panem Rudy Demotte, który odwiedził Polskę w związku z 20-leciem podpisania dwustronnej umowy o współpracy między Walonią i Federacją Walonia-Bruksela a Polską. Spotkanie zorganizowane zostało na zaproszenie Przedstawicielstwa Walonia-Bruksela w Warszawie, które jest placówką […]

Komitet Obrony Demokracji

Stanowisko KOD w sprawie mediów publicznych

Maj 18, 2016 KOD

Stanowisko KOD przedstawione w czasie wysłuchania publicznego przed sejmową komisją kultury i środków przekazu w dniu 17 maja 2016 przez Beatę Kolis: Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Wolne media to jedna z fundamentalnych zasad demokratycznego państwa prawa. Wolne media to jedno z głównych haseł Komitetu Obrony Demokracji. Bez niezależności mediów publicznych nie może być mowy […]

KOD ma nowy Statut!

KOD ma nowy Statut!

Maj 9, 2016 KOD

Po ponad 3 miesiącach prac w różnych zespołach, na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków 8 maja przyjęta została nowelizacja Statutu Stowarzyszenia. Przypomnijmy drogę prowadzącą do tego momentu oraz co to dla nas dalej oznacza. Stowarzyszenie zostało powołane 2 grudnia przez grono 21 osób – choć już wtedy w Polsce działało nas znacznie więcej, to nie wiedzieliśmy jaką […]

Komitet Obrony Demokracji

Informacja Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji” z 30 marca 2016 r.

Marzec 31, 2016 KOD

Komitet Społeczny przedstawi pełne sprawozdanie po zakończeniu zbiórki (30.09.2016) i wydatkowaniu środków w terminie zgodnym z przepisami Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Jednak dla zachowania przejrzystości zasad finansowania, przedstawiamy częściowe, okresowe sprawozdanie obejmujące wpływy oraz wydatki z okresu od powstania Komitetu społecznego (07.12.2015 r.) do dnia 29.02.2016 r. […]

Pierwsza filmowa relacja z posiedzenia Zarządu 22.03.2016

Pierwsza filmowa relacja z posiedzenia Zarządu 22.03.2016

Marzec 23, 2016 KOD

Pierwsza filmowa relacja z posiedzenia Zarządu, trzeciego oficjalnego. mamy nadzieję, że będzie ich więcej. Filmików i posiedzeń.  

KOD jest już stowarzyszeniem!

KOD jest już stowarzyszeniem!

Marzec 1, 2016 KOD

Cieszymy się jak dzieci. Dziś, 1 marca 2016 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wpisał Komitet Obrony Demokracji do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego.

Komitet Obrony Demokracji

Kto jest kim w KOD-zie

Luty 23, 2016 KOD

Pracy jest coraz więcej. Problemów do rozwiązania też. Zadania trzeba było podzielić i zaprosić do współpracy inne osoby, które jako pełnomocnicy Zarządu pomagają KOD-owi swoim doświadczeniem. Zarząd: Mateusz Kijowski – lider KOD; Joanna Roqueblave – sprawy członkowskie; Piotr Cykowski – sprawy organizacyjno-finansowe; Jarek Marciniak – d/s akcji, koordynator Górnego Śląska; Radek Szumełda – koordynator krajowy […]

Komitet Obrony Demokracji

Informacja Komisji Statutowej KOD 20.02.2016

Luty 22, 2016 KOD

Informacja Komisji Statutowej KOD 20 lutego 2016 r. Komisja Statutowa została powołana uchwałą Komitetu Założycielskiego KOD 18 stycznia 2016 r. Celem Komisji jest przygotowanie nowelizacji obowiązującego Statutu KOD, zapisanie w nim struktury terenowej, zasad wyborów Delegatów oraz dokonania innych niezbędnych zmian wynikających z rozwoju ruchu KOD. W Komisji pracują przedstawiciele Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz dwóch […]

Komitet Obrony Demokracji

Uchwała Komitetu Założycielskiego 18.01.2016

KOD

Uchwała Komitetu Założycielskiego w sprawie rozpoczęcia prac nad propozycjami zmian do Statutu Stowarzyszenia § 1. W związku z trwającym postępowaniem rejestrowym Stowarzyszenia, oraz celem przygotowania jego struktury organizacyjnej (centralnej i terenowej), w tym trybu wyboru Delegatów oraz dokonania innych niezbędnych zmian, Komitet podejmuje decyzję o rozpoczęciu prac nad propozycjami zmian do Statutu Stowarzyszenia, uwzględniając przewidywany […]

Komitet Obrony Demokracji

Skład władz Komitetu Obrony Demokracji

Styczeń 31, 2016 KOD

I. Stowarzyszenie „Komitet Obrony Demokracji” zostało zawiązane na zebraniu założycielskim, które odbyło się w Warszawie w dniu 2 grudnia 2015 roku. Na zebraniu przyjęto uchwałę o utworzeniu Stowarzyszenia, przyjęto statut, powołano władze (Zarząd Główny i Komisję Rewizyjną) oraz powołano Komitet Założycielski, który reprezentuje Stowarzyszenie do czasu uzyskania przez nie osobowości prawnej, czyli do czasu zarejestrowania […]

Menu
Scroll Up