Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej SKOD

Sierpień 27, 2018 KOD.

W sobotę, 25 sierpnia 2018 w biurze Stowarzyszenia KOD w Warszawie odbyło się, zgodnie z postanowieniami § 39, ust. 2 Statutu, pierwsze posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej w składzie uzupełnionym na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów. W wyniku głosowania funkcję przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej powierzono Piotrowi Pietrusińskiemu. Jeśli macie pytania lub sugestie, to zachęcamy do korzystania z adresu […]

Komunikat Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji” z dnia 5 listopada 2016 r.

Listopad 9, 2016 KOD

W dniu 31.10.2016 r. Komitet Społeczny „Komitet Obrony Demokracji” złożył sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej – zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2014 r.). W sprawozdaniu zostały podane następujące informacje: 1) Suma zebranych środków pieniężnych […]

Komitet Obrony Demokracji

Informacja Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji” 17.10.2016

Październik 17, 2016 KOD

W związku z zakończeniem zbiórki publicznej dla której został powołany, na spotkaniu w dniu 11 października br. Komitet Społeczny przyjął i informuje o następującym trybie pracy nad sprawozdaniami. Zgodnie z wymogami ustawy o zbiórkach publicznych, do 30 października br. Komitet złoży do MSWiA oraz opublikuje na stronie www.ruchkod.pl sprawozdanie z zebranych datków, zawierające w szczególności […]

Komitet Obrony Demokracji

Informacja Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji” z 29.06.2016

Lipiec 3, 2016 KOD

Komitet Społeczny przedstawi pełne sprawozdanie po zakończeniu zbiórki (30.09.2016) i wydatkowaniu środków w terminie zgodnym z przepisami Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Jednak dla zachowania przejrzystości zasad finansowania, przedstawiamy częściowe, okresowe sprawozdanie obejmujące wpływy oraz wydatki z okresu od powstania Komitetu społecznego (07.12.2015 r.) do dnia 31.05.2016 r. […]

Komitet Obrony Demokracji

Informacja Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji” z 18.05.2016

Czerwiec 12, 2016 KOD

Komitet Społeczny przedstawi pełne sprawozdanie po zakończeniu zbiórki (30.09.2016) i wydatkowaniu środków w terminie zgodnym z przepisami Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Jednak dla zachowania przejrzystości zasad finansowania, przedstawiamy częściowe, okresowe sprawozdanie obejmujące wpływy oraz wydatki z okresu od powstania Komitetu społecznego (07.12.2015 r.) do dnia 30.04.2016 r. […]

Komitet Obrony Demokracji

Informacja Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji” z 30 marca 2016 r.

Marzec 31, 2016 KOD

Komitet Społeczny przedstawi pełne sprawozdanie po zakończeniu zbiórki (30.09.2016) i wydatkowaniu środków w terminie zgodnym z przepisami Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Jednak dla zachowania przejrzystości zasad finansowania, przedstawiamy częściowe, okresowe sprawozdanie obejmujące wpływy oraz wydatki z okresu od powstania Komitetu społecznego (07.12.2015 r.) do dnia 29.02.2016 r. […]

Komitet Obrony Demokracji

Informacja Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji” 02.03.2016

Marzec 2, 2016 KOD

Informacja o Komitecie: Komitet Społeczny działa na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U z 2014 r. poz. 498). Numer zbiórki: 2015/4807/KS. W skład Komitetu Społecznego wchodzą przedstawiciele Komitetu Założycielskiego, Zarządu, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia KOD oraz Sekcji Prawników w Regionie Mazowsze. Informujemy, że Komitet Społeczny przyjmuje wpłaty […]

Komitet Obrony Demokracji

Informacja Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji” 04.02.2016

Luty 4, 2016 KOD

Mamy przyjemność poinformować że w prace Komitetu zaangażował się pan prof. Andrzej Blikle, który przyjął funkcję Społecznego Doradcy Komitetu Społecznego KOD. Profesor będzie doradzał Komitetowi w zakresie przejrzystości zasad finansowania KOD. Komitet nawiązał także wolontarystyczną współpracę z dwiema osobami, posiadającymi kwalifikacje księgowych i duże doświadczenie w księgowości, w celu opracowania sprawozdań z działalności Komitetu. Komitet […]

Komitet Obrony Demokracji

Informacja Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji” 25.01.2016

Styczeń 25, 2016 KOD

Publikujemy informację Komitetu Społecznego “Komitet Obrony Demokracji” na temat finansów KOD i, niestety, musimy Was zawieść – nie ma tam słowa o bankierach czy partiach. Działania KOD finansują obywatele i obywatelki – Komitet Społeczny wprowadził zasadę przyjmowania wpłat wyłącznie od osób prywatnych. Wyjaśniamy informacje o zbiórce internetowej, możliwości wpłat na rachunek bankowy oraz rozpoczętej zbiórce do […]

Menu
Scroll Up