Drugie walne zgromadzenie świętokrzyskiego KOD

Marzec 5, 2019 KOD.

Jednogłośnie zarząd świętokrzyskiego KOD otrzymał absolutorium podczas zebrania członków stowarzyszenia w niedzielę 3 marca. Przyjęto uchwałę popierającą Marsz Równości w Kielcach.

W niedzielę 3 marca odbyło się w Hotelu Kongresowym w Kielcach II Regionalne Walne Zebranie Członków Regionu Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji”. Zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium za lata 2017/18 dla zarządu regionu KOD. Wybrano, również jednogłośnie na wakujące stanowisko członka zarządu regionu Magdalenę Hądzlik-Białek. Magda jest pracownikiem naukowym na UJK, ukończyła lingwistykę angielską z językiem niemieckim.
Wybrano również nowych delegatów regionu na zjazd krajowy: Lidię Palacz, Krzysztofa Palacza, Piotra Szafrańca, Magdalenę Hądzlik-Białek, którzy uzupełnili 10-osobowy skład delegacji. Zapasowymi delegatami zostali Agnieszka Szufel-Figurska i Jan Radzikowski.
Sprawozdanie z działalności złożyli przedstawiciele zarządu oraz komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego.

Jednogłośnie przyjęto uchwałę popierającą organizację pierwszego Marszu Wolności w Kielcach.
Czytamy w niej m.in.:
„Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji Region Świętokrzyskie wyraża swoje pełne poparcie oraz deklaruje wsparcie organizacyjne dla inicjatywy zorganizowania w dniu 13 lipca 2019 r. pierwszego Marszu Równości w Kielcach. Na ręce głównego organizatora, grupy Prowincja Równości przesyłamy wyrazy solidarności z osobami LGBT+ oraz wspierającymi je rodzinami, przyjaciółmi, środowiskami i organizacjami. Wierzymy, że bliski jest czas, kiedy Wasze prawa będą chronione i przestrzegane, a Wasze postulaty zrealizowane. Jednocześnie sprzeciwiamy się mowie nienawiści, obecnej również w mediach publicznych”.
– Dziękuję bardzo członkom Regionu Świętokrzyskiego KOD za jednogłośnie udzielenie absolutorium Zarządowi Regionu za dwa lata pracy z Wami na rzecz obrony praworządności i demokracji w Polsce. Mamy dzięki temu więcej sił i energii do działania w tym wyjątkowym wyborczym roku! – napisała na Facebooku Monika Szafraniec, przewodnicząca Regionu Świętokrzyskiego KOD.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>